Samlas för Eskilstuna

Samlas för Eskilstuna fokusgrupp integration träffas den 1 oktober, kl. 15.00
Plats: Arbetsförmedlingen, plan 2

Detta nätverk är öppet för aktörer från ideella, privata och offentliga sektorn som känner ett engagemang och intresse för delade erfarenheter, nya former av samverkan – utifrån de samhällsutmaningar och social problematik som vi ser och möter på olika sätt och i olika sammanhang. Känner du att det finns viktiga aktörer i ditt nätverk som borde vara med? 

Meddela gärna om du inte kan komma, men fortfarande är intresserad att vara del av nätverket.
Om du har frågor eller vill nyanmäla dig kontakta stina@affarsplaneskilstuna.se 

Påbörja ditt deltagande här

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.