Evolutionsgrupper och sammankallande 2019

PlatsEvolution

Hur kan den fysiska platsen skapa förutsättningar för möte mellan människor? Vi är övertygade om att våra lokala företag kan växa på ett hållbart sätt genom att vi gör platsen mer attraktiv och inbjudande.

PlatsEvolution vill lyfta det lokala engagemanget, utmana befintliga processer och hitta nya arbetssätt för att skapa de rätta förutsättningarna för utveckling i Eskilstuna.

Sammankallande är Emelie Gard emelie@eskilstuna.nu och Alexander Lundvall alexander@faskungefastigheter.se

SmartDigitalEvolution

Vi vill lyfta det digitala Eskilstuna och skapa mervärde för medborgare och företagare. Vår stad behöver bli mer uppkopplad för att ta steget till en smart stad. Data behöver samlas och samordnas inom och mellan städer för att sedan kunna användas för att skapa värdefulla tjänster, insikter och kunskap. Genom att exempelvis använda en 3D karta över Eskilstuna kan data visualiseras och spridas som tjänster, information och förståelse för en mer hållbar framtid.

SmartDigitalEvolution vill skapa en interaktiv digital tvilling av Eskilstuna. Nu behöver vi gemensamt komma fram till vad som är viktigt och relevant att fylla den med.

Sammankallande är Karin Schött karin.schott@eskilstuna.se och Niklas Johansson niklas.johansson@ri.se

TalangEvolution

Vi vet att det finns mängder av oupptäckta talanger i Eskilstuna. TalangEvolution vill attrahera talanger utifrån och tillvarata potentialen hos ALLA invånare. Detta genom att driva insikter om individuell talang, där öppenhet och invånarnas olika förutsättningar är viktiga pusselbitar.

Genom TalangEvolution sätter vi fokus på individens talang och skapar utrymme att kontinuerligt utveckla Eskilstuna. När släppte DU senast en uppdaterad version av dig själv?

Sammankallande är Sofia Larsson sofia.larsson@parkenzoo.se och Anders Wikström anders@prindit.com

Workshops alla evolutionsgrupper hösten 2019

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.