Evolutionsteman för Affärsplan Eskilstuna 2020

OmstartsEvolution – företag stöttar företag

Hur kan vi på bästa sättet lyfta det lokala näringslivet utifrån rådande situation? Hur kan vi stötta våra lokala företag som befinner sig i en omstart är och behöver om en snabb omställning? Vi är övertygade om att lokala företag kan utvecklas och växa genom att utbyta erfarenheter med varandra. Därför har vi i år bildat gruppen ‘Företag stöttar företag’.

OmstartsEvolution – retag stöttar företag skapas av en grupp personer från näringsliv som vill stötta andra företag genom att utifrån egenupplevda händelser och kriser dela med sig av sina erfarenheter, sin kompetens och sitt engagemang. Gruppen vill fokusera på organisationers anpassningsbarhet och förmåga till omställning utifrån rådande situation i näringslivet.

Det finns många som arbetar för näringslivets bästa i Eskilstuna och vi tror att det här är ett stärkande komplement. Det är bättre att fler tänker tillsammans. Ett sätt är genom samtal – företagare till företagare.

Sammankallande är Leif Andersson och Carina Bandstigen

UpphandlingsEvolution

Hur kan vi öka affärsmöjligheterna för våra lokala företag? Hur kan vi utveckla lokala anbud? Hur kan den lokala upphandlingsprocessen utformas på ett mer attraktivt sätt? Det ska vi reda ut.

UpphandlingsEvolution är inledningsvis en intern process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättningen att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare i Eskilstuna och på sikt öka antalet lokala anbud.

Sammankallande är Anna Kahlbom upphandlingschef Eskilstuna kommun

ByråkratiEvolution

Hur kan kommunen vara en möjliggörare för tillväxt? Hur kan vi lyfta det kommunala engagemanget, utmana befintliga processer och hitta nya metoder och arbetssätt för att skapa förutsättningar för det lokala näringslivet att växa?

Genom ByråkratiEvolution sätter vi fokus på kommunkoncernens organisation och interna processer. Vi vill uppnå en ökad förståelse för näringslivet och att näringslivet får en ökad förståelse för Eskilstuna kommunkoncern. Hur kan servicen till företagen förbättras och hur kan kommunen stärka den interna och externa samverkan? Det handlar om att ta ytterligare ett steg i samskapandet för ett bättre och mer attraktivt näringslivsklimat.

Sammankallande är Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun