ExportEvolution

Initiativets huvudsakliga syfte är att matcha utrikesföddas kompetens med exporterande startups, små eller medelstora bolag som vill hitta nya marknader. Detta för att skapa ökad sysselsättning i Eskilstuna.

Detta initiativ vidareutvecklas i samarbete mellan Eskilstuna kommun, arbetsförmedlingen och näringslivet.

Ett initiativ från Jobbevolution 2018