Fastighetsägare utvecklar Eskilstuna centrum

Eskilstuna ska ha ett levande, lärande och inbjudande centrum. Det är målet med den gemensamma avsiktsförklaring som flera tongivande fastighetsägare i Eskilstuna centrum skrivit under tillsammans med Eskilstuna kommun.

Ett tiotal fastighetsägare har tillsammans med Eskilstuna kommun skrivit under en gemensam avsiktsförklaring och vill vara aktiva i arbetet med att utveckla Eskilstuna centrum.

Avsiktsförklaringen innehåller en rad åtaganden både från fastighetsägarna och från Eskilstuna kommun. Ambitionen är att skapa ett centrum som är levande, lärande och inbjudande.

Ett av målen är att skapa ett väl sammansatt utbud av befintligt och nytt innehåll – både i och mellan fastigheterna och i årummet. Vilket i sin tur kommer att leda till en ökad efterfrågan på kommersiella lokaler och kontorslokaler, och ett ökat investeringsintresse.

Det framtida innehållet i centrum ska generera fler arbetstillfällen, en ökad trivsel och trygghet, fler besöksanledningar och ständigt ökande besökstal.

– Vi är glada över fastighetsägarnas engagemang för Eskilstuna centrum. Efter en tid med stora förändringar är det viktigt att centrum får en ny position och roll. Det ska vara en intressant och händelserik plats där såväl invånare som innovativa företag och besökare vill vara, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun.

– Det är bra, och viktigt, att Eskilstuna kommun har tagit initiativ till den här förändringsresan för centrum. Det är en viktig plats för en stad och vi ser fram emot att tillsammans utveckla centrum för att möta framtidens behov och förväntningar, säger Lennart Berg, vice vd på Mälarstaden som företräder Fastighets AB Regio i Eskilstuna.

Avsiktsförklaringen skapar en långsiktighet i utvecklingsarbetet, oavsett politisk majoritet eller individuella fastighetsägares fastighetsinnehav i centrum.

I avsiktsförklaringen ingår följande parter:

I nästa steg ska en handlingsplan arbetas fram, innehållandes både kortsiktiga och mer långsiktiga mål. Tillsammans ska de förflytta centrum mot en gemensam framtagen vision och målbild.

För mer information, kontakta:

Christina Blomberg, stadsutvecklingsstrateg, Eskilstuna kommun
076-495 99 50, christina.blomberg5

Eskilstuna kommuns stadsutvecklingsstrateg Christina Blomberg tillsammans med Bjarni Gudmundsson från Podium fastigheter Fotograf/Källa: Thomas Mako