Fokus på rekrytering inom besöksnäringen

”Vi är bra på att samverka i Eskilstuna”

Inom ramen för Affärsplan Eskilstuna träffas näringslivsrepresentanter och övriga intressenter kontinuerligt för att identifiera konkreta utmaningar för företag i olika branscher och inom olika temaområden. Tillsammans med näringslivet arbetar vi fram lösningar och faktiska åtgärder som ska stötta den lokala näringen.

Här och nu har den Operativa Aktörsgruppen fokus på besöksnäringen. Vi diskuterar lösningar för rekrytering och kompetensförsörjning inom besöksnäringen i Eskilstuna

– Vi är bra på att samverka i Eskilstuna. Alla har en vilja att komma framåt och hitta lösningar på de utmaningar som finns, säger Maria Lönnerek.

Den Operativ aktörsgruppen träffas en gång i månaden och består av näringslivsrepresentanter och andra intressenter som Mälardalens universitet, Region Sörmland, Arbetsförmedlingen mfl.