För att kunna utvecklas behöver vi ibland lämna vår trygga hemstad

Under året har Eskilstuna lyckats locka tillbaka en hemvändare. Efter ett antal år i annat land och på annan ort valde Volvo CE att flytta tillbaka hem. Hem till sina rötter och till staden där allt började. Hem till staden som bolaget delar sitt DNA med. En stor händelse för Eskilstuna och för väldigt många Eskilstunabor som har en anknytning till bolaget.

När vi tittar på befolkningsutvecklingen för Eskilstuna under de senaste åren har statistiken visat på relativt svaga siffror. Vi har till och med legat på en nivå där befolkningstillväxten inte ökat alls. Tillväxt behövs för att klara av hur befolkningen utvecklas med allt fler äldre, för att Eskilstunas företag ska kunna fortsätta sin positiva utveckling och en tillväxt som behövs för att fortsätta utveckla Eskilstuna. Utan en befolkningstillväxt kommer vi sakna personer som kan ta hand om den äldre befolkningen, sakna människor som företagen kan anställa och sakna människor som kan utbilda Eskilstunas barn i skolan.

I statistiken är det väldigt lätt att fastna på gruppen som flyttar ut och börja fundera på vad vi bör göra för att dom inte ska välja att lämna Eskilstuna. Men att lämna sin hemstad under en kortare eller längre period är inte särskilt ovanligt när man till exempel går från ung vuxen till att bli vuxen. Det visar på en nyfikenhet och en önskan om att vilja utvecklas, samla på sig nya erfarenheter, kunskaper och nya perspektiv som bara kommer av att man vågar lämna sin trygga hemmiljö och utsätter sig för nya upplevelser och människor. Samtidigt förändras inte sällan platsen man lämnat då man är borta.

Det Volvo som flyttade hem i somras är inte det Volvo som flyttade från Eskilstuna år 1985. Volvo som flyttade hem har under åren förändrats och utvecklats med hjälp av nya kunskaper, erfarenheter och de människor som företaget mött och arbetet med genom åren. Det är något vi ska vara glada över. Dessa faktorer har bidragit till att utveckla det Volvo som nu flyttat hem och det kommer hjälpa till att utveckla Eskilstuna till en ännu bättre plats.

Jag är själv en hemvändare. Under några år lämnade jag min hemstad för jag ville ha nya upplevelser, kontakter och tillskansa mig ny kunskap. Att vilja utvecklas är en av de mest grundläggande sakerna med att vara människa – att bli en bättre version av sig själv. Ett ständigt lärande och en kontinuerlig utveckling är en av de viktigaste nycklarna till välmående och framgång, både i karriären och i livet.

Efter ett par år borta från min hemstad förändrades också min bild av den. Den blev ljusare och det blev tydligare hur många positiva saker som fanns förknippade med min hemstad. Detta ledde till att jag valde att flytta tillbaka hem igen. Inte bara jag, många av mina barndomsvänner valde också att flytta tillbaka. Väl tillbaka i staden var vi redo att börja arbeta och dela med oss av våra nya kompetenser, kunskaper och erfarenheter.

Vad kan vi gemensamt göra för att skapa en positiv bild av Eskilstuna hos dom som väljer att flytta? Både innan en flytt men även efter en flytt så att valet att bli en hemvändare blir enkelt och självklart.

Niklas Edmark är näringslivsdirektör i Eskilstuna

NIKLAS EDMARK