FÖRDEL ESKILSTUNA

Eskilstuna har många fördelar för ett företag som värdesätter bra lokaler till rimlig kostnad, tillgång till arbetskraft med många nationaliteter och flera språk, en låg personalomsättning, närhet till Stockholm/Mälardalen och en engagerad kommun och högskola som har ett nära samarbete med näringslivet. Vi vill marknadsföra Eskilstuna som en bra plats att etablera företag på och vi vill göra det med en kampanj som i ett första steg riktar sig mot företag inom området callcenter/support i Stockholm.