Företagare hjälper Eskilstuna-ungdomar in i arbetslivet

Är ditt företag intresserad av att hjälpa en Eskilstunaungdom in i arbetslivet?

Eskilstuna kommun anordnar varje år feriepraktik inom kommunen. I år finns det totalt 1 000 platser och 150 av dessa platser finns på våra lokala företag.

Maj-Lis Hansson, du är feriepraktiksamordnare. Hur gör ett företag som vill ta emot en praktikant i sommar?

– Du anmäler din praktikplats på webbsidan https://feriebas.se/eskilstuna/foretag.php. Senast fredag den 31 mars måste vi ha din anmälan.

Varför ska jag som företagare ta emot en feriepraktikant?

– Det är en möjlighet för er att hjälpa en ungdom in i arbetslivet. Feriepraktiken är en första kontakt med arbetslivet för de allra flesta ungdomar. Det är också en möjlighet för er att skapa intresse för er verksamhet som en framtida arbetsplats.

Vem betalar lönen?

– Feriepraktikanten blir anställd av företaget som har det totala arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för praktikanten och även betalar praktikantens lön och försäkringar. Ni som företag får ett handledarbidrag från Eskilstuna kommun på 4 500 kr per plats ni anmäler. Max 5 feriepraktikanter per handledare.

👉 Klicka här för att läsa mer om feriepraktik