Företagare? Svara på vår enkät!

Hej företagare! Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på en enkät!
Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag i Eskilstuna. Då måste vi som kommun erbjuda rätt service och tjänster. Vi har nämligen som mål att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag!

Därför vill vi veta hur du upplever och använder Eskilstuna kommuns kontaktvägar, information, e-tjänster och kanaler. Med kanaler menar vi Eskilstuna kommuns webbplatser, sociala medier och personlig kontakt. Vi vill också veta om det finns något du saknar. Dina synpunkter är viktiga i det här arbetet.

Det går att svara på enkäten till och med den 28 februari 2023. Resultatet kommer att användas som underlag för att göra justeringar som gör att vi kan erbjuda företagare rätt service och tjänster. Du svarar helt anonymt på enkäten.

Du hittar enkäten här