Företagarfakta 2022 Eskilstuna kommun

I Sverige finns det 500 000 företagare, var och en med sin historia, sin röst och sina visioner att inspireras av. Ungefär var tionde sysselsatt i Sverige är en företagare och många av dessa har i sin tur skapat jobb åt en eller flera personer. Det är i de små företagen som de flesta jobben skapas. Ge företagare förutsättningar att växa. För när företag växer, växer Sverige.

Visste du att det finns 14 726 jobb i de små företagen i Eskilstuna kommun? Och visste du att företagen tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar med 1,1 miljarder kronor till kommunens skatteintäkter?

Vi har sammanställt den här rapporten för att visa hur det lokala näringslivet ser ut och för att synliggöra småföretagens betydelse för din kommun. En stor majoritet av all fakta kommer från Statistiska centralbyrån (SCB), men vi har också använt statistik från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket, Skolverket, Post- och telestyrelsen (PTS), Näringslivets regelnämnd (NNR), Polismyndigheten och Företagarnas egna undersökningar.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Vår förhoppning är att den här rapporten leder till en öppen dialog om det lokala näringslivsklimatet och hur villkoren för företagare i kommunen kan förbättras.

Mår de mindre företagen bra mår hela Eskilstuna kommun bra.

Thomas Byström, regionchef, Företagarna Stockholm, Mälardalen Martin Daniels, statistiker, Företagarna