Företagarnätverket

Skapa en brygga mellan näringsliv och Eskilstuna kommuns olika förvaltningar och enheter genom kontinuerliga träffar med agenda utifrån specifika teman. 4-6 träffar/år med varierande teman där näringslivet träffar kommunala tjänstemän & politiker för en dialog om näringslivsutvecklingen i staden.

Företag som har varit värd/presenterats under de gångna åren är: Carpenter, Eskilstuna Flygplats, Ranstad, Swecon, Outocompo, Transcom, Arena Personal, Södergrens/X-ponent, SIGMA Industries, Volvo IT, Wavin, Eskilstuna Kuriren,

Planer för 2019 är 4-6 träffar och först ut är Alfa Laval den 6 februari.

Ett nätverk som drivs av Eskilstuna kommun/Näringslivsenheten och Östsvenska Handelskammaren i samarbete med Affärsplan Eskilstuna.