Företagsbesök hos lokala Eskilstuna-företag

Vi vill stärka Eskilstunas näringslivsklimat tillsammans med det lokala näringslivet! 🤝

På Eskilstuna kommun är vi övertygade om att företagsbesök är avgörande för att främja ett starkt och hållbart näringslivsklimat. Genom att besöka lokala företag får vi möjlighet att skapa en direkt dialog, lyssna in behov och åsikter, samt räta ut eventuella frågetecken.

Den här gången besökte vi RMS lagerinredningar AB och Södergrens metallindustri AB. Vid besöket representerades kommunen av näringslivsdirektör Niklas Edmark, kommunalråd Jari Puustinen (M), områdeschef Miljö & bygg Anna Norberg och tf bygglovschef Sara Leffler. Från företagen deltog Roger Lindmark, grundare och ägare, Johan Harlén, vd och Majsan Carlsson, platschef för Södergrens.

Besöket gav oss en unik möjlighet att förstå företagens verksamhet på ett djupare plan och fånga upp viktiga synpunkter. Att kunna diskutera utmaningar och möjligheter ansikte mot ansikte skapar en starkare och mer tillitsfull relation mellan kommunen och våra lokala företag. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa en gynnsam miljö för tillväxt och utveckling för alla parter genom ett fokus på dialog och samarbete.

Tack för ett givande möte med fokus på framtiden!

📧 Vill du också ha besök från Eskilstuna kommun? Skicka ett mejl till foretagsservice@eskilstuna.se eller slå oss en signal på 016-710 23 88. 📞