Företagsklimatet i Eskilstuna #SvensktNäringsliv

PRESSMEDDELANDE

Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet visar ett något ökat resultat för Eskilstuna. Det sammanfattande omdömet i kommunen går från förra årets 3,3 till 3,4 i resultat.

Årets undersökning visar att Eskilstuna kommun har förbättrat sig inom fem områden:

Företagens engagemang för företagsklimatet
Skolas kontakter med lokala näringslivet
Dialog med kommunens beslutsfattare
Information till företagen
Upphandling

– Vi ser en svag förbättring när vi jämför med föregående års undersökning, men utvecklingen är för dålig. Företagsklimatet i Eskilstuna måste förbättras kraftigt de närmsta åren, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör.

Områden där kommunen tappar i resultat är bland annat Kommunens service och bemötande, Påverkan av brottslighet/otrygghet, Tjänstemännens attityder samt Tillgång till relevant kompetens.

Enligt enkäten vill företagen i Eskilstuna att kommunen ska prioritera arbetet med bland annat minskad brottslighet och ökad trygghet, bättre förståelse för företagen hos kommunens beslutsfattare, bättre dialog mellan kommunen och företagen samt anpassa utbildningen efter företagens kompetensbehov.

– Prioriteringarna från företagen är välkända sen tidigare och våra insatser med att till exempel involvera företag i trygghetsarbete samt näringslivsdialoger med tjänstepersoner, politiker och företag är precis i den riktningen, säger Niklas Edmark.

Enkäten besvarades av 165 lokala företagare, en försämring från förra året.

Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs enkät och årets resultat. 

För mer information, kontakta:
Niklas Edmark, näringslivsdirektör, 073-94 08 400