Frågor & Svar

Vad är målen med Affärsplan Eskilstuna?

Affärsplan Eskilstuna är en gemensam och långsiktig strategisk inriktning som tagits fram av Eskilstunas näringsliv och Eskilstuna kommun. Målsättningen är att stärka förutsättningarna för ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.

På lång sikt ska Affärsplan Eskilstuna leda till:

  • Ökad tillväxt i näringslivet

  • Förbättrat näringslivsklimat

  • Fler arbetstillfällen

  • Mer attraktiv stad och landsbygd

Vem ansvarar för Affärsplan Eskilstuna?

Affärsplan Eskilstuna ägs och drivs av Näringslivet och Eskilstuna Kommun i samverkan. Facilitering sker av Eskilstunas Näringslivsavdelning.

Vad vinner Eskilstuna på det här?

En gemensam affärsplan ger ett starkt och positivt näringslivsklimat som ökar Eskilstunas attraktionskraft för både människor och företag. Detta gynnar företagandet, näringslivet i stort och alla som bor och verkar i Eskilstuna.