Framtidstro och jäkla anamma!

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson inledde Affärsplan Eskilstunas nyhetsbrevet i november. Han delgav oss sina tankar kring Eskilstuna och Affärsplan Eskilstuna.

Först och främst vill jag tacka för det enorma engagemang och arbete som ni alla lägger ner på Affärsplan Eskilstuna. Kanske har vi inte ännu sett det fullt ut, även om det finns ett stort antal positiva signaler vid detta lag, men sannolikt är arbetet med Affärsplan och resultatet av detta en av de viktigaste milstolparna i Eskilstunas utveckling och historia.

Vi vet alla vikten av ett växande och välmående näringsliv. Vi vet näringslivets värde för att generera resurser till välfärden, för att åstadkomma arbetstillfällen och inte minst för att företagande och entreprenörskap är en otroligt viktig motor för att skapa ett samhälle där individer får utlopp för sin kreativitet och där utveckling och framåtanda finns som självklara ingredienser.

Jag tycker att vi kan se ett växande självförtroende i vårt näringsliv. En framtidstro och vilja att utvecklas och satsa. Vi ser det i mätningar och rankningar. Men jag tror vi känner det när vi möter varandra i vår kommun. Eskilstuna befinner sig just nu i en osedvanligt kraftig utveckling. Det är ingen slump. Medvetna beslut och ihärdigt, långsiktigt arbete har tagit oss hit. Visst har vi precis som alla andra städer problem att brottas med.

Men hur vi än vrider och vänder på det kan inte problem mötas med annat är framtidstro, jäklar anamma, mod, krav och möjligheter. Min och övriga politikens uppgift är att bygga på detta. Att inom de ramar vi har, och som vi ibland försöker utmana, skapa det bästa för Eskilstuna Kommun. För oss som bor och verkar här.

Det är inte alltid enkelt. Men när vi alla tillsammans stöttar varandra och drar åt samma håll i vår iver att göra vårt samhälle lite bättre för varje dag. Det är då vi lyckas. Det är då framgångarna kommer. Det är då våra företag växer, fler företag vill flytta hit, högskolan bygger campus, tågdepåer för de regionala tågen etableras, nya moderna tåg och bättre tågtider blir verklighet, bostäder och stadsdelar växer fram, arenor och badhus kan byggas, skolresultat förbättras trafiksituationen kan ses över och p-hus byggs och vi kan faktiskt också ta hand om våra äldre som byggt vårt samhälle. Och mycket mer.

Och ni som driver arbetet med Affärsplan är en otroligt central del i denna strävan. Och för det ska ni ha de mest innerliga tack! Vi kämpar på tillsammans.

För Eskilstuna!

Jimmy Jansson (S),
Kommunstyrelsens ordförande

Foto: Per Groth

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.