Från Sméstaden till SME-staden

Nyligen publicerade Eskilstuna-Kuriren en artikel om två av våra medlemmar i tillväxtrådet och deras mål inför 2030. I detta inlägg delar vi några citat från artikeln.

Det var vid Affärsplan Eskilstunas årsstämma i våras som tillväxtrådet berättade att det satt upp det ambitiösa målet att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag till år 2030.
Leif Andersson, ägare Helekoptergruppen och ledamot i Eskilstunas tillväxtråd, har myntat begreppet “Från Sméstaden till SME-staden”.

– “Nu tittar många bolag på att flytta hem produktion till Sverige på grund av den oro vi har runtom i världen. Då finns det en fördel för de befintliga företagen i Eskilstuna utifrån att vi från början var en smedstad. Vi har fortfarande en bra underleverantörskompetens här som vi måste ta tillvara på”, säger Leif.

Under hösten jobbar rådet vidare med vad som behöver göras för att nå målet. Även den politiska majoriteten har efter träffar med tillväxtrådet ställt sig bakom målet i sitt beslut om Inriktningspunkter 2023.

– Det är SME-bolagen som står för tillväxten. Vi kommer inte att skapa så många fler globala jättebolag. Däremot finns det större möjlighet att kanske få de 6 000 små bolag vi redan har befintliga här i kommunen att anställa en person till, säger Leif Andersson.

Marie Svensson är vd för Tjeders industri AB i Malmköping som har sin mjukvaruutveckling i Eskilstuna. Hon sitter i Eskilstunas tillväxtråd och är dessutom ordförande i Svenskt näringslivs SME-kommitté och vice ordförande för Svenskt näringsliv. Marie Svensson menar att företagens kompetensförsörjning är en mycket viktig fråga. Hon tycker till exempel att alla gymnasieelever borde få driva ett UF-företag.

– Många som driver företag och skapar företag har tidigare drivit UF företag. Även om du inte driver ett företag senare blir du mer anställningsbar och får en större förståelse för företagande.

– Vi som företag har ett ansvar för ta emot praoelever och praktikanter för att visa vilka yrken som finns. Vi kan inte säga att vi inte får tag på arbetskraft om vi inte heller hjälper till och visar upp vad det finns för jobb, säger Marie Svensson.

Läs hela artikeln på Eskilstuna-kurirens hemsida här.