Frukost på Rekarnegymnasiet

Eskilstunautmaningen bjuder in till frukostmöte på Rekarneqymnasiet den 19 april. Kom och ät en frukostmacka och delta i en presentation av och ett samtal om Eskilstunautmaningen. Ett projekt som handlar om att skapa möten mellan gymnasieelever och vuxna. Att ge arbetsgivare i Eskilstuna möjlighet att säkerställa sin kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Program:
Feriejobb och språkvän. Vad har våra utmanare för behov till hösten?
Språkvänscafé med One Partner Group, Integrationsstrategerna och Rekarnegymnasiets elevråd.

Datum och tid: 19 april, 08.00 – 09.00
Plats: Rekarnegymnasiet
Anmälan till: cecilia.planbring@eskilstuna.se

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.