Frukostmöte med fokus på trygghet #handeln

Eskilstuna kommun, polis och samarbetspartners bjuder in till dialog. Vi diskuterar betydelsen av samverkan och en gemensam lägesbild kring otrygghet, ordningsstörningar och brott som sker.

Under mötet för vi en dialog kring trygghet och säkerhet samt berättar om EST-arbetet som utförs i Eskilstuna (Effektiv Samordning för Trygghet).

Ni som handlare/näringsidkare är viktiga i arbetet med trygghet och säkerhet! Det är värdefullt för oss att få ta del av er uppfattning och era erfarenheter.

Du kan välja mellan följande tillfällen och platser:
26 april kl. 8.15-9.30 Tuna Park, Valmas
10 maj kl. 8.15-9.30 Munktell Science Park, Portgatan 3

Anmäl dig här. Hoppas att vi ses!