Fyra näringslivsdialoger under 2021

– Det är vi individer som kan göra skillnad och skapa förändring. Därför är det viktigt att vi pratar med varandra istället för om varandra och ser till helheten, säger Stina Adolfson Kiviaho, kommunstrateg på näringslivsavdelningen.
 
Ett sätt att stärka näringslivsklimatet är genom dialog. Under 2021 kommer vi därför fortsätta med näringslivsdialoger inom fyra olika fokusområden. Den 19 februari samlar vi politiker, tjänstepersoner och näringslivet på tema besöksnäringen.