Gästblogg: Digitalisering i samverkan #Sörmlandskontraktet

Sörmlandskontraktet – digitalisering i samverkan

Regionförbundet Sörmlands konferens Kompetensforum 2018 i oktober presenterades en stor och strategisk satsning kring digitalisering som nu genomförs på MDH. Presentationen gjordes av Jan Lindoff, Eskilstuna Fabriksförening, Paul Pettersson, Rektor MDH och Karin Björklund, Produktionschef Volvo CE. Satsningen görs i samverkan med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland, genom det så kallade Sörmlandskontraktet. Målet med Sörmlandskontraktet är att stärka regionens kompetensförsörjning och öka kunskapen om digitalisering genom att utveckla högskolans utbildningsutbud med inriktning mot digitalisering och IT.

Jan berättade bakgrunden till initaitivet och arbetet fram till beslutad inriktning. Detta gjordes av en arbetsgrupp, ledd av Jan, där MDH, Näringsliv och kommunen ingick. Paul informerade om högskolan och vad denna satsning betyder för MDH. Paul kopplade också till det nya Campus som håller på byggas i Eskilstuna. Karin gav avslutningvis insikt om hur viktig satsningen är för företag och illustrerade det med exempel på den tekniska utvecklingen inom VCE.

Behovsanpassade utbildningar utifrån framtidens arbetsmarknad

Genom satsningen får MDH möjlighet att snabbt anpassa ett antal utbildningar till de behov som finns och som förutses på framtidens arbetsmarknad. Satsningen innebär även att rekryteringar av flera forskare med nyckelkompetenser som ytterligare kommer att stärka MDH:s forskning och utbildning.

De utbildningar som, i samverkan med näringslivet i Sörmland, kommer att omformas utifrån digitaliseringens transformation är Produktion, Hälsa och Välfärd, Interaktionsdesign, Hälsorobotik, Systemvetenskap, IT-säkerhet och Ekonomi.

Jan Lindoff, Paul Petterson och Karin Björklund

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.