Gästblogg: Frida Hedström

Migration och integration är en av vår tids stora frågor

År 2015 tog Sverige emot ca 150 000 personer som kom till Sverige, merparten för att söka asyl. De kom från olika länder, från olika samhällsklasser, från olika utbildning och yrkesbakgrunder. De bar alla med sig individuella erfarenheter, både från sina tidigare liv men också från krig och flykt, och nu befann de sig i ett nytt land. Vi lever nu i föreställningen om att gränsen är stängd och flyktingkrisen är över.

Samtidigt på andra sidan Atlanten har 7 % av Venezuelas befolkning lämnat landet, maten räcker inte till, ekonomin är körd i botten och sjuka får inte tag på mediciner. 2,3 miljoner människor har lämnat landet, 500 000 av dessa personer befinner sig nu i Ecuador med en befolkning på 16 miljoner invånare. Även om den ekonomiska tillväxten i Ecuador har varit bättre de senaste åren är Ecuador ett av Sydamerikas fattigaste länder.

Vi i Sverige har tagit ett stort ansvar för flyktingar, framförallt från Syrien och läget för våra gemensamma system och strukturer har varit ansträngt, men går det att jämföra med den situation som nu råder i Ecuador? I Sverige pratar vi om integration och inkludering, att alla ska ha en plats på arbetsmarknaden och etablera sig och bli en del i att utveckla Sverige. Jag som ansvarig för att driva inkluderingsfrågan i Affärsplan Eskilstuna ser det som ett extremt privilegium att vi som ett rikt land har möjlighet att diskutera, prata och hitta lösningar för att inkludera fler.

För mig är det där samtalet måste börja, när vi har den här möjligheten, vad gör vi med den? Och där hoppas jag att alla som är engagerade i Affärsplan Eskilstuna vill vara med och prata om den frågan och bidra med nya perspektiv. Sätta igång att jobba mot inkludering både av människor, perspektiv, erfarenheter och framförallt kompetenser.

Migration och integration är en av vår tids stora frågor. Det vi måste komma fram till, och som sätter ribban för vårt arbete, är om det är en fråga för oss att lösa? Om vi tror att vi som en del av världen har till uppgift att bidra till en lösning på frågan, vad är då lösningen? Vad är Europas lösning, vad är Sveriges lösning, vad är Eskilstunas lösning och vad är Affärsplan Eskilstunas lösning?

Vi kan alla bidra till att besvara den stora frågan utifrån de förutsättningar vi har – och nu börjar vi arbetet i Affärsplan Eskilstuna!

Frida Hedström
/Integrationsstrateg på Eskilstuna kommun och ansvarig för Affärsplan Eskilstunas strategi kring inkludering

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.