Gästblogg: Handla för Eskilstuna

Det är rätt häftigt att kunna säga att jag är stolt! Stolt över den förändring som Eskilstuna nu befinner sig i. Stolt över den samproduktion som växer sig allt starkare mellan näringslivets alla aktörer och Eskilstuna kommun. Och stolt över det bubblande engagemang som finns inom vår stad. Tack vare Affärsplan Eskilstuna skapas fler och nya möjligheter till samproduktion. Jag har sett och hört så många bra idéer och förslag under höstens arbete i Affärsplan Eskilstuna och när de sätts i verket kommer Eskilstuna nästan att bubbla över.

UNIKT HANDELSSAMARBETE LEDDE TILL EN GEMENSAM KAMPANJ

Under de senaste tre åren har ett unikt samarbete mellan kommunens handelsplatser pågått och nu, tack vare Affärsplan Eskilstuna, har vi lanserat vår första gemensamma kampanj – Handla för Eskilstuna. Som projektledare för det handelsutvecklingsarbete som pågått är jag både glad och tacksam för mina kollegor på de övriga handelsplatserna. Utan våra gemensamma insatser, tillsammans med Eskilstuna kommun, hade vi inte lyckats!

ATT HANDLA LOKALT TILLFÖR MÅNGA VINSTER FÖR SAMHÄLLET

Vi arbetar gemensamt för att öka medvetenheten av det breda utbud och sortiment vi har i Eskilstuna och vill med det öka insikten bland Eskilstunabor att deras val gör skillnad och påverkar vår stads framtida utbud. Det är dock inte bara utbudet och attraktiviteten som växer utan Eskilstunabornas val av att handla lokalt påverkar även kommunens arbetstillfällen och skatteintäkter. Jag vill särskilt lyfta just arbetstillfällen då handel- och restaurangnäringen är den bransch som är överlägset bäst på att erbjuda unga och nyanlända arbete. Den grupp som idag har det svårast på arbetsmarknaden.

HANDLA. AGERA.

Vi arbetar även på bred front med just begreppet handla. Ordet i sig har en bred innebörd som både syftar till vårt gebit som handelsplatser men det är också en uppmaning till att agera. Från handelns sida handlar det om att ständigt förbättra både sortiment, service, kompetens och upplevelsen i mötet med kunden. Likväl behöver vi möta andra utmaningar som branschen står inför såsom e-handel, miljöfrågor, tillgänglighet och förändrat köpbeteende. Från kommunens sida handlar det om att ta tillvara på de tjänster som näringslivet i Eskilstuna erbjuder och att nyttja våra lokala aktörer ännu mer. För Eskilstunabon och för mig som individ handlar det om att göra smarta val för hur jag vill att Eskilstuna ska utvecklas.

Handla för Eskilstuna – en god handling – är ett steg på vägen till att skapa förutsättningar för ett välmående näringsliv, fler arbetstillfällen och en mer attraktiv stad. Tillsammans med alla andra aktiviteter som mynnar ut ur Affärsplan Eskilstuna kommer vi med all säkerhet ha mycket att fira framöver och jag ser fram emot när vi gemensamt öppnar den stora champagnen och stolta njuter av bubblorna som resultatet av den gemensamma samproduktionen.

Isabel Gölles, VD Eskilstuna Innerstad

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.