Gästblogg: Nya möjligheter med plast

Riikka - RePlast

Riikka Vilkuna, kommunstrateg på Kommunledningskontoret, gästar Affärsplan Eskilstunas blogg idag för att berätta om initiativet RePlast. RePlast är ett projekt där lokala företag och Eskilstuna kommun i samverkan skulle undersöka möjligheter för återbruk av plastprodukter.

Plast som material och vart det tar vägen efter förbrukning är ett hett ämne idag. Jag hör nästan dagligen om mikroplaster i våra vatten eller om det faktum att plast är svårt att återvinna eftersom det finns så många olika typer. Utöver detta tillverkas plast mestadels av fossil olja, även om det börjar komma alternativ som tillverkas av förnybar råvara eller som är nedbrytbar. Detta var en fråga för en kommunstrateg att bita i och eftersom det finns flera Eskilstunaföretag som tillverkar plastprodukter tog vi chansen att söka medel från Vinnova för att undersöka om det går att hitta nya vägar och utveckla affärsmodeller för att minska plastavfallet.

Stiga Sports AB och Mälarplats prövade nya vägar för att minska sitt platsavfall

De två lokala företagen Stiga Sports AB och Mälarplast AB steg fram och ville testa, vilket var oerhört positivt. Tillsammans med Stiga genomfördes en ”Panta pulkan”-kampanj där kommuninvånare kunde lämna in sin gamla pulka på ReTuna Återbruksgalleria och få 20 kr. Beroende på pulkans skick kunde den antingen repareras och säljas igen på ReTuna eller skickas till Stiga, där de undersökte hur materialet eventuellt kunde användas i nyproduktion. Insikten från kampanjen är att det går att väcka intresse för insamling av icke-konventionella varor med hjälp av ett pantsystem. Pant på plastföremål kan eventuellt bli ett alternativ i framtiden.

Mälarplast AB i sin tur tog sina gamla kasserade tallrikar, malde ner dem och tillverkade nya tallrikar. Spillet var väldigt litet och kvalitén i ”de nya” tallrikarna försämrades inte alls. Tallrikarna används nu på en skola i Eskilstuna. Insikten utifrån detta samarbete var att man eventuellt skulle kunna styra om från försäljning till leasing.

Från insikter till fortsättning – vad händer nu?

Lokala kretslopp av material är ett område som tillhör Eskilstuna Kommuns arbete med cirkulär ekonomi. RePlast var det första steget, men jag hoppas att fortsättningen följer inom kort eftersom en ny ansökan redan inlämnad till Vinnova.

Hälsningar/
Riikka Vilkuna, Kommunstrateg Eskilstuna Kommun
23 augusti 2017

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.