Gästblogg Rabie Aldeeb

Vad skulle Eskilstuna vara utan mångfalden?

Eskilstuna är den stolta, mångkulturella staden med fler än 100 nationaliteter och över 120 språk. Framgångsrika företagare med invandrarbakgrund finns inom de flesta branscher i Eskilstuna. Vad skulle Eskilstuna vara utan mångfalden!?

Integration (inkludering) handlar om våra gemensamma utmaningar, vår gemensamma framtid och är betydande för vårt samhälle. Många flyktingar borde vara en välkommen resurs i Eskilstuna och i Sverige, trots det har nyanlända svårt att komma in på arbetsmarknaden, även om de har akademisk utbildning och lång yrkeserfarenhet inom sina områden. Svenska arbetsgivare anställer ofta på goda referenser, via kontakter och det är viktigt att ha ett bra kontaktnät om man söker jobb. Ofta viktigare än både utbildning och erfarenhet.

Att driva verksamhet i ett annat land

Många nyanlända personer som kommer till Sverige och Eskilstuna har erfarenheter av att driva företag i sina tidigare miljöer eller kan ha konkreta idéer kring att starta egna företag.

Att starta och driva företag kan vara en väg in på den svenska arbetsmarknaden för personer utan ett stort kontaktnät, men detta är inte riskfritt. Många har inte tillräcklig kännedom om svenskt företagandet eller hur saker och ting fungerar här i Sverige. Man har inte tillräckliga kunskaper om arbetsgivaravgifter, moms och skatt eller hur man redovisar och det blir inte bättre när bristen på språket och förståelse står som hinder för att ta till sig rätt information om sina skyldigheter och rättigheter. Då blir släkten, kompisen och den egna landsmannen som rådgivare istället för myndigheter, vilket förstås kan leda till många felaktigheter och missuppfattningar. För att kunna ta tillvara på nyanländas drivkraft och erfarenhet av företagande måste de ges, men också ta, chansen att delta i företagsförberedande insatser.

Om vi ska vara en stolt, mångkulturell stad så behöver vi ALLA medverka till att ta tillvara på varandras drivkraft, kompetens och erfarenhet – oavsett kulturell bakgrund!

Rabi Aldeeb
Integrationssamordnare
Eskilstuna kommun

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.