Gästblogg: Stadsmässa 2023

STADSMÄSSA 2023

Att vara sammankallande för en arbetsgrupp i Affärsplan Eskilstuna är både inspirerande och lärorikt. Förra året hade jag tillsammans med Kimona Boussard förmånen att hålla ihop en grupp med fokus på organisk tillväxt – TillväxtEvolution.

Under processens gång fick vi fram många bra initiativ, däribland Stadsmässa 2023. En konkret idé med en stor potential som genererar arbetstillfällen, bygger på samverkan och har fokus på följande spetsområden: Energi, digitalisering, delning och integration.

Vi bryter mark och blir förebild för andra kommuner

Initiativet handlar om att på en komprimerad tid genomföra ett stadsutvecklings-projekt i en utvald del av vår stad och försöka att förmå alla som äger och har intressen i det här geografiska området att medverka. Vi stretchar ut både ambitionsnivån och innovationstänket.

Det som är extra spännande och intressant är att en stor del av den aktuella marken är bebyggd och till stor del privatägd. Att utgå ifrån en befintlig stadsdel ställer krav på samarbetsformen. En kommun kan inte ensam bära en sådan investering, det måste ske tillsammans med privata aktörer. Utmanande och svårt men genomförbart.

År 2023 ska Stadsmässan locka många besökare

Lyckas vi så har vi skapat en dynamisk och levande stadsdel som gett arbetstillfällen och som lockar besökare. Att arrangera Stadsmässan under ca 2 månader kan attrahera minst lika många besökare som den senaste bomässan i Vallastaden hade (100.000 besökare). Besökarna vill titta på byggnader och utföranden men troligtvis även titta på hur samarbetet i detta projekt har sett ut.

Under våren har vi ägnat tid åt att sälja in idén till de som huvudsakligen berörs, de så kallade huvudintressenterna – fastighetsägare, stadsbyggnadsförvaltningen, energibolag, kommunalrådsberedningen mfl. De flesta tycker att det är intressant och ser en potential i detta, vilket ger energi till att fortsätta driva processen.

En levande modern stadsdel skapas

En förfrågan (RFI) går under hösten ut till samtliga huvudintressenter där de ska ge svar på ett antal frågor. Vi hämtar in deras viljeyttringar och idéer om hur samverkan ska kunna fungera i praktiken, vad de har behov av i närmiljön.

Lyckas vi alla med detta, har vi drivit på tempot ordentligt vilket i sin tur skapar arbetstillfällen. Men ambitionen är också att vi ska bygga in framtidens arbetsgivare – offentliga och privata. Här bor, arbetar och lever man.

Vi vill ta höjd och ha kvalitet.
Vi vill bygga en modern stadsdel i Eskilstuna.

Jonas Karlsson som tillsammans med Kimona Boussard, Anders Kruhsberg och Marianne Hagman driver initiativet.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.