Gästblogg: Teknologin räddar välfärden i Eskilstuna?

I Affärsplan Eskilstunas gästblogg, berättar Adam Hagman, affärsutvecklare Robotdalen, om teknikens betydelse för välfärden i Eskilstuna och om nya tekniska innovationer som underlättar för vårdpersonalen och ger livskvalitet till brukarna.

Teknologi skapar effektiv och hållbar vård
I vårt land är det välkänt att demografin kommer att förändras markant. God vård, rätt medicinering och sunt leverne gör att vi lever allt längre, vilket naturligtvis är en positiv utveckling. När vi pensioneras kan vi njuta längre av vårt liv i större utsträckning än tidigare.

Proportionerna mellan förvärvsarbetande och pensionärer förändras dock där pensionärerna blir allt fler och en större del av samhället. Det är en tuff utmaning vi står inför. Redan idag har vi en stor brist på arbetskraft inom vård och omsorg.

Robotdalen jobbar med att utveckla teknologi som gör att människor kan förbli självständiga så länge som möjligt och leverera vård på ett mer effektivt sätt. Resultatet blir att vi kan använda den värdefulla personalens händer där de verkligen behövs som mest.

Eskilstuna kommun – en viktigt samarbetspartner
På senare tid har Eskilstuna kommun och Sörmland seglat upp som en av Robotdalens viktigaste samarbetspartners. Förvaltningschef Johan Lindström och hans kollegor har tydligt insett vikten av att kunna nyttja välfärdsteknologi till att göra vård och omsorg mer attraktiv och effektiv.

Som exempel kan nämnas att Fares, en anställd på Eskilstuna kommun, fått en ny teknisk innovation (Tek RMD) som gör att han kan utföra sina arbetsuppgifter i större utsträckning, trots sin funktionsnedsättning. Andra teknologier som kommer att installeras i stadens verksamhet är Poseidon, en innovativ duschlösning som gör att äldre och funktionshindrade kan sköta sin hygien med bibehållen integritet samt att den minimerar förslitningsskador hos personalen. Även Safebase, en tillsynslösning på distans för äldreomsorgen, kommer att utvärderas i närtid.

Jag hoppas nu att flera kommuner tar efter Eskilstuna och börjar implementera välfärdsteknologi i sina verksamheter, i större utsträckning än idag. Detta skulle leda till en ökad självständighet och delaktighet hos fler personer i samhället.

Hälsningar/
Adam Hagman, affärsutvecklare Robotdalen

16 november 2017

 

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.