Hallå Ann Nyström! #upphandlingsevolution

Den här veckan lanserades upphandlingsavdelningens nya sidor på webben och idag (läs 3 maj) presenteras #upphandlingsevolution på Affärsplans bestämma.

Hallå där, Ann Nyström, vd på Viaduct. Du har varit med i en referensgrupp med företagare som har fått vara med och tycka till om bland annat #upphandlingsprocessen och upphandlingsinformation på webben. Hur har det varit?

– Det har varit över förväntan givande! Dels har jag lärt mig mer själv om hur det fungerar att delta i #upphandlingar och jag har fått större förståelse för hur det är från andra sidan, hos kommunen. Men allra mest givande var att jag verkligen kände att man lyssnade på de synpunkter och idéer som framkom! Allt var proffsigt ordnat, väl förberett vid varje möte och det som kom fram tog man verkligen hand om. Vi företagare i referensgruppen har fått se att riktiga aktiviteter verkligen skett. Imponerad! När det gäller upphandlingssidorna på webben – man både LYSSNADE på våra önskemål och man GJORDE!! Nya sidan – SÅ mycket bättre!

Vad var det bland annat ni såg som ni tyckte behövde förändras?

– Att göra allt ännu enklare! Primärt att hitta rätt och att sedan förstå hur man gör även om man är ovan eller inte gör det så ofta.

Ni företagare önskade att det skulle införas ett leverantörsregister för direktupphandlingar, något som också hörsammades. Varför ville ni ha det?

– Ett leverantörsregister skulle absolut leda till att fler företag skulle kunna ”visa att de finns” och de skulle kunna blir ”påminda” om att upphandlingar är aktuella och att de kanske ska försöka svara. Nu missar/orkar många inte detta. Registret ger ju också kommunen en bild av vilka som faktiskt finns, inte bara vilka som är ”duktiga” på att bevaka själva.

Vad anser du om att Eskilstuna kommun, både inom ramen av Affärsplan Eskilstuna där arbetet med upphandlingsevolution startade och i andra sammanhang, allt oftare involverar er företagare i förändringsprocesser?

– SÅ bra! Gör man saker tillsammans blir det alltid bättre! När det gäller upphandlingsprojektet kan det bidra till att fler lokala företag att våga/kunna svara på upphandlingar så gynnar det verkligen både kommunen och företagen.

Kan du rekommendera andra företagare att vara med i sådana här förändringsprojekt?

– Absolut! Man kan ju verkligen påverka!

Här kan du gå in och kika på de nya upphandlingssidorna: https://foretag.eskilstuna.se/foretag/upphandling