Hallå Björn Lindgren!

När Björn Lindgren, Svenskt Näringsliv bjöd in till dialog med företagare och politiker på First Hotel City passade vi på att ställa ett par frågor. När det kommer till förbättrat näringslivsklimat betonar han vikten av att lyssna till företagare, att förstå vad som är viktigt för dem och att den kommunala organisationen också måste ta till sig detta.

Berätta lite om dig själv och vad du jobbar med?

Mitt uppdrag som regionchef för Svenskt Näringsliv är bland annat att öka förståelsen för hur lagar och regler påverkar entreprenörskap, företagare och företag. Inte minst hur dessa tillämpas av myndigheter och hur företagare bemöts är viktigt att öka förståelsen kring.

Hur känner du till Affärsplan Eskilstuna?

Min kunskap om Affärsplan Eskilstuna är relativt god. Jag har inte varit involverad i arbetet på något sätt utan varit en intresserad utomstående betraktare.

Vad tror du är en framgångsfaktor i Affärsplan Eskilstuna?

De absolut avgörande framgångsfaktorerna för att förbättra företagsklimatet är att lyssna till företagare och verkligen lägga sig vinn om att förstå vad som är viktigt för dem samt att vara fullt inställd på att den kommunala organisationen måste ta till sig detta.

Vad tycker du är det bästa med Eskilstuna?

Kan inte undgå att tänka på det fina industriarv som fortfarande är en bärande del av Eskilstunas näringsliv. Det är detta som en gång skapade tillväxt och inflyttning. Idag är det fortfarande ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar möjligheter.

Har du något tips/råd till Eskilstunas företagare?

Nej egentligen inte. Däremot ett löfte, jag ska göra allt jag kan för att ni ska kunna fokusera så mycket som möjligt på att utveckla era företag. Ge mig gärna tips på vad det innebär för er.

Har du några roliga planer i sommaren?

När semestern inleds åker vi till Yngsjö där vi stannar i fyra veckor. Hanöbukten och Skånes östkust är en fin del av Sverige där det, likt i Södermanland, finns ett häftigt entreprenörskap med mindre lokala matproducenter.

Du kontakta Björn enklast genom att skicka ett mejl – skön sommar!

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.