Hallå Carolina! #eskilstunastadsmission

Initiativet Samlas för Eskilstuna är en mötesplats för samverkan och nätverkande kring gemensamma samhällsutmaningar och sociala frågor. Vi passade på att prata med Carolina Bäck, socialchef på Eskilstuna Stadsmission som är en av initiativtagarna till detta. Carolina tror starkt på varje människas inneboende kraft till växande och förändring. Ett samhälle som inte erbjuder utrymme för olikheter stänger per automatik ute människor. Läs om Carolinas viktiga arbete, hur hon är engagerad i Affärsplan Eskilstuna och vad Eskilstuna Stadsmission har för roliga planer framöver. Första mötet med Samlas för Eskilstuna sker på Munktell Science Park den 30 januari och i initiativet ingår även Arbetsförmedlingen, Sportive People, Diskrimineringsbyrån Humanitas, Eskilstuna Friidrott, Eskilstuna kommun.

Berätta lite om dig själv

Jag heter Carolina Bäck och är socialchef på Eskilstuna Stadsmission, som jag har varit med att bygga sedan starten 2016. Jag har arbetat inom socialt arbete med fokus på hemlöshet, utanförskap, beroendeproblematik och psykisk ohälsa utifrån olika yrkesroller och uppdrag här i Eskilstuna sedan 1999.

Jag tror starkt på varje människas inneboende kraft till växande och förändring. Vi bär på kunskap och lösningar kring vår egen livssituation. Med rätt stöd och förutsättningar kan människor återta makten över sina liv och berika vårt samhälle med många olika förmågor och kompetenser.

Vår gemensamma utmaning är att se dessa förmågor och kompetenser bortom begränsande normer och föreställningar. Först då kan vi ge utrymme åt varandras olikheter och människor ges förutsättningar och stärks i sin förmåga att bli aktiva och bidragande samhälls-medborgare. Ett samhälle som inte erbjuder utrymme för olikheter stänger per automatik ute människor.

Hur är du engagerad i Affärsplan Eskilstuna?

Under 2018 tog Eskilstuna Stadsmission initiativet till att även civilsamhället behöver bli delaktiga i Affärsplan Eskilstuna, för att samverka och komplettera det privata och det offentliga i att finna innovativa lösningar och former för samverkan för att skapa en tryggare stad – för alla. Nya former av samverkan och delade erfarenheter och nätverk har potentialen att skapa nya initiativ och generera fantastiska synergieffekter för vår stad.

Jag har funnits med under hösten 2018 i Affärsplan Eskilstuna – Samhällsevolution, där jobbade vi bl.a. fram initiativet ”Samlas för Eskilstuna”, en mötesplats för samverkan och nätverkande kring gemensamma samhällsutmaningar och sociala frågor.

Berätta om initiativet Samlas för Eskilstuna 

Samlas för Eskilstuna är en mötesplats för samverkan och nätverkande kring gemensamma samhällsutmaningar och sociala frågor. Genom att det offentliga, privata och civila får ett forum att mötas i kring dessa frågor så kan vi dela kunskap, bygga enklare kontaktvägar och nätverk, bilda fokusgrupper kring gemensamma samhällsutmaningar samt erbjuda möjligheten att skapa nya initiativ och former av samverkan.

En god affärsplan är att så många Eskilstunabor som möjligt ska vara aktiva och bidragande samhällsmedborgare. Ju fler människor vi kan möta och lotsa från utanförskap till innanförskap desto tryggare och mer lönsamt för alla.

Vi bär alla på olika kompetenser och resurser, och hittar vi former för att samverka och komplettera varandra så är det en stor vinst för hela Eskilstuna. Första träffen äger rum den 30/1 i Munktell Science Park, kl. 16-18. Alla som är intresserade är givetvis välkomna.

Vad kommer att ske den 30 januari och framöver?

Vi kommer att först och främst lära känna varandra, varandras befintliga verksamheter och initiativ. Och vad vi bär på för idéer, eller vad vi ser för utmaningar som vi vill hitta gemensamma satsningar och initiativ kring. Mycket kommer handla om att kartlägga vad som görs inom olika områden, var vi ser glapp/mellanrum, där människor faller mellan stolarna och utanförskapet växer. Vi ska försöka koka ner olika utmaningar och problem till fokusgrupper, som parallellt med det stora forumet kan jobba vidare och samverka för att hitta innovativa former av samverkan under året.

Varje fokusgrupp får utse en sammankallande kontaktperson. Viktigt att poängtera är att alla som väljer att delta går in med lika delat ansvar för att bidra med idéer, kunskap, nätverk, tid och resurser. Samlas för Eskilstuna är plattformen för att möjliggöra dessa möten, och sammanställa information om olika initiativ, befintliga verksamheter och nätverk för samverkan. Denna information kommer att uppdateras och göras tillgänglig via Affärsplan Eskilstuna.

Vad tycker du är det bästa med Eskilstuna?

Att det finns så många viljor och engagemang att utveckla och förbättra vår stad trots oerhörda utmaningar. Då jag själv inte är född och uppvuxen i Eskilstuna så ser jag hos många som levt här i hela sina liv en enorm kärlek och lojalitet gentemot sin stad. Bara smeknamnet Älsklingstuna säger en hel del.  Den kärleken måste vi ta vara på.

Har du några roliga planer framöver?

Det händer väldigt mycket inom Eskilstuna Stadsmission nu, varav Samlas för Eskilstuna är en spännande del i utvecklingen. Under våren ska vi starta upp en ny verksamhet som riktar sig till ungdomar i åldern 13-21 år. Vi ser en stor utsatthet bland våra unga idag, det handlar om psykisk ohälsa, utanförskap, bristande tilltro till samhället, missbruk, kriminalitet och olika gängtillhörigheter. Vi behöver vara många fler trygga, relationsskapande vuxna som finns i mellanrummen, på ungdomarnas arena. Vuxna som ser och förstår den vardag och verklighet som våra unga lever i. Vi behöver bygga tillit, framtidstro och skapa olika vägar till innanförskap.

Samtidigt jobbar vi tillsammans med övriga åtta Stadsmissioner i Sverige i flera rikstäckande projekt, bl.a. kring redistribution av funktionellt matsvinn till förmån för människor i ekonomisk utsatthet. I nuläget hanterar vi ungefär 50 ton funktionellt matsvinn per år i vår relativt lilla verksamhet. Det är fantastiskt att driva verksamheter som syftar till hållbarhet för både människor och miljö.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.