Hallå Christian! #EskilstunaKulturbeslag

Det här är Christian Hultman, marknadschef och en av 6 delägare till Eskilstuna Kulturbeslag som tillverkar byggnadsbeslag och med stolthet bevarar Eskilstunas industriarv. Ett lokalt företag som i första hand alltid väljer att producera och samarbeta med Eskilstunaföretag.

Berätta lite om dig själv…
Christian Hultman heter jag och började som anställd på Eskilstuna Kulturbeslag AB 1997. Numera är jag en av sex delägare. Genom åren så har jag gjort allt som måste göras på ett litet företag för att få det att fungera, vilket har varit både lärorikt och roligt. Jag har bland annat producerat våra produkter, varit lagerarbetare, arbetsledare, inköpare, marknadschef och styrelseordförande. Men efterhand, i takt med att företaget växt, så har vi varit tvungna att organisera oss lite bättre. Nu är mina huvudsakliga uppgifter att ägna mig åt marknadsdelen samt att vara styrelseordförande.

…och er verksamhet – Eskilstuna kulturbeslag
Vi ser till att föra en lång Eskilstunatradition vidare genom att tillverka äldre modeller av byggnadsbeslag till dörrar, fönster, skåpinredningar samt olika typer av inredningsprodukter från tidsperioden 1700–1960. Många av husen finns kvar och då förtjänar de även att få de rätta beslagen. Vi säljer våra produkter genom återförsäljare som finns i hela Norden.

Det fanns över 100 stycken företag i Eskilstuna som producerade olika typer av byggnadsbeslag i staden och det började redan på mitten av 1600-talet. Det är många av Eskilstunas invånare och politiker som inte känner till att beslagstillverkningen, samt annan tillverkningsindustri, är det som har byggt upp staden. Vi brinner för att föra det stolta arvet av Eskilstunas beslagstillverkning vidare.

Hur ser du på företagsklimatet i Eskilstuna?
Jag kan bara svara för oss, men det börjar bli svårt att hitta personal som har den kompetens vi söker. Jag tycker att staden tyvärr har missat att ta tillvara på den yrkeskompetens som har funnits inom tillverkningsindustrin och det lider vi nu av.

Ni pratar mycket om lokal samverkan, berätta mer
Av våra drygt 450 stycken produkter så tillverkas ungefär 70% av oss eller andra Eskilstunaföretag. Vi hade gärna sett att det var 100% men tyvärr finns inte kompetensen för det. När vi tar fram en ny produkt så tittar vi först på om vi själva kan tillverka produkten med den befintliga maskinparken på ett kostnadseffektivt sätt. Om så inte är fallet så blir arbetsgången andra Eskilstunaföretag, Mälardalen, Sverige, Norden, Europa.

Vi vill arbeta lokalt för att det bäst gynnar staden m och vi har många väldigt duktiga samarbetspartners i staden. Det som oroar oss är att många av dessa har svårt att hitta den rätta kompetensen vilket i slutändan genererar i att vi måste hitta samarbetspartners utanför Eskilstuna.

Företaget har växt betydligt, vad betyder tillväxt för dig?
Allt handlar i slutändan om ekonomi, när jag började var vi 2,5 anställda och nu är vi 15. Så fort vi har haft råd så har vi anställt och det är tillväxt för mig. En tillväxt som gynnar Eskilstuna.

Har Eskilstuna Kulturbeslag några intressanta planer framöver?
Vi har ständigt ”nya” produkter på gång, vilka alla är intressanta. Då vi endast tillverkar produkter som har funnits en gång i tiden, anger vi alltid en förebild, en tidsperiod samt lite övriga fakta om varje produkt. Allt för att vara trovärdiga och unika. Det innebär att varje produkt har sin egen historia. Bland det mest intressanta med att ta fram ”nya” produkter, är att man får leta igenom originalkataloger från de gamla tillverkarna.

Hur känner du till Affärsplan Eskilstuna?
Det är ju jättebra om vi alla tillsammans kan hjälpas åt att skapa ett bättre näringslivsklimat i Eskilstuna. Det kan vi endast göra om alla berörda parter samverkar.

Vad tycker du är det bästa med Eskilstuna?
Jag och familjen gillar naturen runt Eskilstuna så vi försöker vara där så ofta det går. Sen ligger Eskilstuna bra till geografiskt då vi har nära till mycket.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.