Hallå Emma Hansson #regionsörmland

Vi är flera som arbetar för att Sörmland ska vara en attraktiv region att bo och verka i. Region Sörmlands fokus på innovation och förnyelse skapar förutsättningar för våra sörmländska företag och organisationer att fortsätta vara starka och konkurrenskraftiga, även i framtiden. I veckan sammankallar Emma Hansson, strateg på Region Sörmland hela innovationsstödsystemet, digitalt men även fysiskt. I Eskilstuna på Munktell Science Park.

I veckan samlas Sörmlands innovationsstödsystem, både digitalt och fysiskt och du är sammankallande, berätta.
– Två gånger per år hålls en aktörskonferens för Sörmlands innovationssystem. Där samlas de olika aktörerna i länet som arbetar med näringslivsutveckling och tillväxtfrämjande verksamhet för att tillsammans utveckla sitt stöd och erbjudanden till de sörmländska företagen. Den här gången kommer förstås en stor del av dagen att ägnas åt hur näringslivet drabbats covid19 och de insatser som görs för att stötta företagen i krisen, på kort och lång sikt.

Region Sörmland agerade fort i coronakrisen – vilka åtgärder tillsattes?
1. Företagsakut för besöksnäringen, med kringliggande branscher, handel, persontransporter m fl via STUA. Även webbinarier
2. Krisrådgivning till industriföretag via FriS-partnerskapet (Framtidens industri i Sörmland, MITC, Almi och handelskamrarna)
3. Akutrådgivning till nyföretagare, särskilt dem med utländsk bakgrund, ges på flera språk, delvis via webbinarier. Gemensamt uppdrag till våra fyra NyföretagarCentrum i Sörmland.
4. matchajobben.nu Plattform för matchning av företag med personal, man vill behålla men ej har sysselsättning till och företag som har behov av extra personal.
5. Samlad info om nationella, regionala och lokala stödinsatser på regionsormland.se och verksamt.se/sormland

Du har identifierat några positiva effekter som kommit ur krisen, berätta.
– Ett ökat samarbete mellan aktörer, mellan företag och mellan Region Sörmland och kommunerna. Snabbare beslutsprocesser. Och flera digitala möten, vilket sparar tid.

Hur kommer vi att mötas i framtiden?
– Digitalt och fysiskt, utefter behov

Vad är det bästa med Sörmland?
– En storstadsnära region med stort och lättillgängligt utbud av natur, kultur, aktiviteter, trevliga städer och fina miljöer för upplevelser och boende. Och ett näringsliv med många spännande företag med ambitioner.

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.