Hallå Fredrik Wallin #näringslivsdialog

Kommande näringslivsdialog den 29 april har fokus på energi – el- och värmeproduktion och energiförsörjning. Fredrik Wallin, universitetslektor på Mälardalens Universitet, är en av paneldeltagarna.

Vad anser du är de viktigaste faktorerna för att nå en hållbar energiförsörjning?

– Det är viktigt med långsiktiga och tydliga spelregler, både ekonomiska och regulatoriska. Det är lite olyckligt att man ofta ställer olika kraftslag mot varandra, vi behöver många kompletterande energislag om vi ska hinna med omställningen i tid.

Vad betyder ett bra näringslivsklimat för dig?

– Den situation som vi börjar få nu i Mälardalsområdet är ju naturligtvis inte bra, med kapacitetsbegränsningar på elanvändningen, och därmed svårigheter för större (effektkrävande) etableringar. Eftersom jag kommer från universitetsvärlden så lägger jag även till bra tillgång på ”rätt” kompetens, där även universitetet har en viktig roll som kompetensförsörjare.

Varför ska man delta i dialogen?

– Det är ju första gången jag deltar i denna dialog, men jag berättar gärna lite om det nationella kompetenscentrum som vi nu börjar bygga upp inom resilienta energisystem. Projektet startade formellt 1 april, och det är en satsning om totalt 189 MSEK fördelat på fem år, varav 63 MSEK finansieras via Energimyndigheten. Jag tycker det vore spännande att få diskutera hur våra företag i regionen arbetar och upplever utvecklingen inom energiområdet – elektrifiering, ökande elpriser, prisvariationer skapar ju stora utmaningar för många företag och organisationer. Jag brinner även väldigt mycket för hur vi på ett bra sätt förbereder våra studenter inför arbetslivet, där ett sätt kan vara att koppla ihop skarpa industriprojekt med våra studenter och deras arbete i projektkurser och examensarbeten.

Anmäl dig till dialogen senast 28 april på: https://foretag.eskilstuna.se/naringslivsdialoger