Hallå Göran!

Vem är du och vad gör du om dagarna?
Jag är styrelsearbetare sedan många år tillbaka, företrädesvis som ordförande i ägarledda bolag. Är också styrelseutbildare och aktiv i advisory boards i olika bolag.

Hur är du/ni engagerade i Affärsplan?
Jag är ordförande i StyrelseAkademien Mälardalen, en av de initiativtagande organisationerna till Affärsplan Eskilstuna. Jag har också fått förtroendet att vara ordförande vid de två tidigare (be)Stämmorna.

Varför tycker du att det är viktiga att delta på (be)Stämman den 17 maj?
Denna något annorlunda stämma blir ett ”statement” för den samverkan vi lyckats så bra med här i Eskilstuna genom Affärsplan.

Har du några roliga planer inför sommaren?
Absolut! Ut och resa på olika sätt. Vara med barn och barnbarn. Läsa böcker och bara ta det lugnt!

Vad skulle du säga till någon som är nyfiken på Affärsplan men inte bestämt sig om hen borde engagera sig?
Kom till (be)Stämma och ta del av det gångna arbetet, lyssna till engagemanget som finns och prata med de sammankallande för årets arbetsgrupper. Fundera på – vad kan jag bidra med? För att alla kan vara med och bidra till de olika arbetsgrupperna är helt säkert. Välkommen!

Anmäl dig till (be)Stämma 2018 här

Dagordning (be)Stämma 20180517
Inledning
Välkomna
Val av ordförande
Presentation av agenda
Kort status av Affärsplan Eskilstuna
Presentation av motion
Beslut av motion
Effekt av beslut
Presentation av nya arbetsgrupper
Informationspunkt
Avslutning