Hallå Jonas Karlsson! #mentorprogrammet

NyföretagarCentrum driver ett uppskattat mentorprogram i Eskilstuna och vi träffade Jonas Karlsson, PQ Projektledning tillsammans med nyföretagaren Omar Al-Obaidi, Dr Obaidi Tandvård för att höra om deras syn på denna typ av samverkan. Först ut presenterar vi Jonas Karlsson i rollen som mentor. Han har bland annat själv inspirerats till sin fortsatta utveckling som företagare och tycker att ett bra näringslivsklimat bygger på att nya affärsidéer välkomnas och att samarbetet mellan företag och kommun genomsyras av en positiv framåtriktad, hållbar inställning.

Hej, vem är du?
Jag är Jonas Karlsson, Eskilstunabo och lokal företagare, vd för PQ Projektledning AB.

Du ingår i NyföretagarCentrums mentorprogram, berätta?
Kommunens välmående och utveckling intresserar mig. Jag har varit involverad i och runt Affärsplan Eskilstuna några år och såg i mentorprogrammet en möjlighet att kunna stötta en annan människa i sin företagardröm med mina erfarenheter.

Vad har varit särskilt intressant i programmet?
Jag tror att det finns en stor potential i att, på olika sätt genom olika aktörer inklusive kommunen, hjälpa nyföretagare i allt från praktiska frågor till finansiering, kommersialisering, företagskultur, styrelsearbete etc. Om mina erfarenheter och stöd i någon grad kan hjälpa Omar att komma igång och få fart i sin affärsidé skulle det kännas enormt bra för mig och en liten pusselbit i den fortsatta utvecklingen för Eskilstunas näringsliv. Och dessutom får Eskilstuna i Omar en väldigt skicklig och kundorienterad tandläkare.

Vad har era möten betytt på ett professionellt plan?
För mig så återupplever jag en mängd olika frågor och utmaningar som jag själv upplevt och tagit mig igenom för ett antal år sedan när jag var del i PQ´s uppstart. Det väcker både minnen och inspirerar även mig till min fortsatta utvecklig som företagare.

Vad har era möten betytt på ett personligt plan?
Det är väldigt roligt att få lära känna en ny människa som dessutom bär med sig massa bra erfarenheter och perspektiv från andra delar av världen.

Kan du rekommendera mentorsprogrammet för andra företagare/nyföretagare – varför i så fall?
Som nyföretagare saknar man ju i regel erfarenheter och det är då extremt värdefullt att på olika sätt få stöd av andra som gått igenom liknande faser. Därav rekommenderar jag programmet till alla som inte på annat sätt får liknande stöd. Jag rekommenderar även andra företagare eller personer med olika erfarenhet att stötta nyföretagare. Jag tror att många sitter på väldigt mycket erfarenheter som kan vara viktiga för en person i uppstart. Det är allmänt viktigt för vår kommun och för näringslivsklimatet att vi får igång fler företag som skapar både arbetstillfällen och ett ökat utbud av tjänster och produkter.

Vi arbetar ständigt med att stärka näringslivsklimatet i Eskilstuna. Vad är innebär ett bra näringslivsklimat för dig?
I ett bra näringslivsklimat skall befintliga verksamheter vårdas och uppskattas. Nya affärsidéer skall välkomnas och ges det stöd som behövs för att kunna komma igång. Kommunen har en av nyckelrollerna, men även det befintliga näringslivet. Samarbetet mellan företag och kommunen skall genomsyras av en positiv framåtriktad hållbar inställning.