Hallå Maria Lönnerek, Näringslivsutvecklare

Vi ställde några frågor till Maria Lönnerek som är Näringslivsutvecklare på Eskilstuna kommun.

Hur arbetar näringslivsavdelningen för att stötta det lokala näringslivet?

Vi arbetar på bred front för att stärka näringslivsklimatet bland annat genom företagsbesök, nätverksträffar och affärsutvecklingsprogram. Till syvende och sist handlar vårt arbete om att förbättra förutsättningarna för att starta, driva och etablera företag i Eskilstuna kommun.

Vad innebär satsningen på att bli Sveriges bästa kommun för små- och medelstora företag (SME)?

Vi ska bli den bästa företagarkommunen i Sverige till år 2030. Det är ett stort och lite kaxigt mål, men vi tror på att man ska sikta högt. Idén till målet kommer ursprungligen från näringslivet och Affärsplan Eskilstunas Tillväxtråd. Det här målet når vi enbart genom ett bra och nära samarbete mellan näringsliv och kommun. Under hösten 2023 gör näringslivet och kommunen verkstad av de aktiviteter som framkommit under tidigare SME-dialog för att vi ska bli Sveriges bästa företagarkommun.

Vad är på gång under hösten?

Det blir en härlig och intensiv höst där vi fortsätter arbeta för ökad sysselsättning genom våra olika affärsutvecklingsprogram. Vi har också Skillstuna där Eskilstuna kommun och näringslivet samarbetar för snabbspårsutbildningar matchade med näringslivets behov. I november bjuder vi in företagare till SME-dialog där de får möjlighet att påverka och tycka till.

Hur kan företagare i Torshälla vara med i SME-satsningen?

Alla företagare är välkomna att delta på SME-dialogen 17 november (mejla intresseanmälan till foretagsservice@eskilstuna.se). Vi uppmuntrar samtliga företagare att engagera sig i de konkreta aktiviteter som framkommit under tidigare SME-dialoger. Det här är ett arbete som näringsliv och kommun gör tillsammans för att nå målet Sveriges bästa företagarkommunen år 2030