Hallå Marianne Hagman! #näringslivsdialog

Marianne Hagman, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen är en av paneldeltagarna i kommande näringslivsdialog 24 september med fokus på samhällsutveckling.

Vad innebär ett bra näringslivsklimat för dig?
– Att kunna samverka och ha en god dialog mellan aktörer i näringslivet och kommunala verksamheter. Tillsammans bidrar vi på olika sätt för utveckling av tillväxtkommunen Eskilstuna.

Vad tycker du är viktigast för att utveckla Eskilstuna?
– På en övergripande nivå oavsett utvecklingsfråga: att kunna arbeta med olika tidsperspektiv – från ett långsiktigt arbete för att nå en hållbar tillväxtkommun, till åtgärder här och nu som bidrar till utvecklingen i rätt riktning.

Varför ska man delta i dialogen?
– Dialogen är ett sätt att få information, få delge information samt aktivt delta i dialogen kring frågor som är viktiga för näringslivet och kommunen.