Hallå Niklas Edmark, näringslivsdirektör

Hallå där, Niklas Edmark. Du jobbar som näringslivsdirektör på Eskilstuna kommun.

Berätta, vad gör man då?
Arbetsdagen består av möten; med medarbetare på näringslivsavdelningen, med företagare och med andra tjänstepersoner inom kommunkoncernen. Näringslivets frågor finns med i nästan alla kommunkoncernens verksamheter, och alla delar i arbetet syftar till att nå kommunens strategiska mål Fler i jobb som jag ansvarar för.

Du påbörjade uppdraget 2017, hur kom det sig?
Jag har tidigare arbetat inom banksektorn men sökte mig till Eskilstuna kommun och näringslivsavdelningen för att få möjligheten att hjälpa företagare på ett bredare sätt. Inom bank var det mycket smalare.

Vad sysslar ni med just nu?
Med tanke på världsläget och påverkan på energipriser är det högt fokus på Energy Evolution Center som vi driver inom avdelningen. Övriga delar handlar om att samarbeta med andra förvaltningar och bolag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett växande näringsliv i Eskilstuna. Sedan några månader tillbaka har Eskilstuna kommun dessutom satt ett uttalat mål att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME). En del i det arbetet är en SME-dialog tillsammans med Eskilstunas företagare.

Hur kan man som invånare och företagare påverka näringslivsklimatet?
Alla vinner på att tänka lokalt. Vill vi att det ska finnas kvar butiker, restauranger, frisörer och arbetsgivare som kan ge våra invånare jobb behöver vi handla hos dem. Och till företagare: Delta på näringslivsdialogen den 11 november! Gör din röst hörd och bidra med dina inspel om hur Eskilstuna kan bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.

Vill du veta mer om Niklas arbete?
Läs vidare här: https://bit.ly/3UBwmkv

Är du företagare och vill delta på SME-dialogen den 11 november?
Gör det här: https://bit.ly/3TehZBC