Hallå Peter Nilsson! #EskilstunaEvolution

Vi tog en pratstund med Peter Nilsson, projektledare på Destination Eskilstuna som i förra veckan var inbjuden till Värmland för att presentera Eskilstunas varumärkesresa och Affärsplan Eskilstuna. Det han själv reflekterade mest över efter mötet var den stolthet han kände när han berättade om Eskilstuna och allt det arbete som sker här. Fin reflektion!

Vem är du?
– Jag heter Peter Nilsson och är född och uppvuxen i Eskilstuna. Efter mer än tio år i musikbranschen i Stockholm, flyttade jag och min familj tillbaka till Eskilstuna år 2004. Efter att ha pendlat till Stockholm i ytterligare några år, så började jag 2007 även att arbeta här i Eskilstuna. Först på Volvo Construction, och sedan 2016 på Destination Eskilstuna. Rollen som projektledare platsvarumärket Eskilstuna har jag haft sedan 2018.

Konceptet EskilstunaEvolution lanserades för snart sex år sedan, hur har det gått?
– Efter att kommunfullmäktige i början av 2014 godkände Eskilstunas varumärkesplattform, så påbörjades arbetet med att ta fram kommunikationskonceptet EskilstunaEvolution som lanserades i mars 2015. Syftet med varumärkesplattformen och kommunikationskonceptet är att skapa en enhetligt bild av Eskilstuna, att skapa stolthet, att ge stöd i plats- och verksamhetsutveckling och att vara en plattform att kommunicera utifrån.

Kommunikationskonceptet har tagits emot bra, och enligt den senaste varumärkesundersökningen (hösten 2020) så har kännedomen om begreppet ”Eskilstuna gör evolution” ökat rejält hos invånarna i Eskilstuna sedan förra mätning (2016). 45% känner till jämfört med 29% vid förra mätningen. Det område/den position som ökat mest och drivit utvecklingen är ”Idrott”

Har bilden av Eskilstuna förändrats?
– Bilden, uppfattningen och kännedomen om Eskilstuna förändras konstant, och vi kan i vår senaste undersökning bland annat se att kännedomen om Eskilstuna ökar i Mälardalen och i övriga landet, även fast den fortfarande är förhållandevis låg jämförelse med andra jämförbara städer. I övrigt så har det ju hänt väldigt mycket i Eskilstuna de senaste åren, vilket självklart ger ringar på vattnet, inte bara här i Eskilstuna, utan även utanför vår kommun.

I förra veckan presenterade du Eskilstunas varumärkesarbete för ’hela’ Värmland, berätta
– Jag blev inbjuden av Visit Värmland för att vara med på ett digitalt möte och berätta om Eskilstuna varumärkesresa. Mötesdeltagarna var främst kommunrepresentanter från olika värmländska kommuner, där flera av kommunerna är i början på sin strategiska platsutvecklingsresa, som ville få inspiration om hur vi har gjort i Eskilstuna. Det jag reagerade mest på efter mötet var den stolthet jag kände när jag berättade om Eskilstuna och det arbete vi gör här! Att vi är någonting bra på spåret blir extra tydligt när man presenterar det för någon annan.

Affärsplan Eskilstuna fanns också med på agendan, hur var intresset?
– Under min presentation så berättade jag även om Affärsplan Eskilstuna. Det var många som var intresserade och nyfikna på hur arbetet är upplagt och hur det fungerar, och jag fick flera frågor om Affärsplan Eskilstuna i den avslutande Q&A-delen. Det här är en plattform som vi ska vara stolta över, och fortsätta att utveckla tillsammans!

Vi har haft vår plattform i över fem år, vad tror du att Affärsplan Eskilstuna har bidragit till för Eskilstuna?
– Personligen så tror jag att en av de främsta styrkorna är den nätverksplattform som Affärsplan Eskilstuna faktiskt är. Här får olika aktörer möjlighet att träffas, och arbeta tillsammans, på ett sätt som man annars troligtvis inte skulle göra. Ju bättre vi lär känna varandra och varandras behov, önskemål, utmaningar och möjligheter, desto bättre kommer vi bli på att tillsammans arbeta med den lokala näringslivs- och samhällsutvecklingen.

Du har också varit drivande i Flytta till Eskilstuna kampanjen, berätta
– Under hösten 2019 drog vi Destination Eskilstuna, tillsammans med ett antal lokala fastighetsaktörer, igång den första Flytta till Eskilstuna-kampanjen, som följdes upp med en ny kampanj med start i december 2020. Syftet är helt enkelt att locka folk att flytta till Eskilstuna. Att så ett frö. Att väcka en tanke. Synlighet på Hemnet har varit en stor och viktig del av kampanjerna, liksom digital annonserings i olika sociala kanaler.

Arbetet är uppbyggt runt webbplatsen flyttatilleskilstuna.se där besökaren hittar möjliga fördelar och anledningar till att överväga att flytta till Eskilstuna. För visst finns det många goda anledningar att överväga att flytta hit! Inte minst i den tid vi lever i just nu, då livskvalité, utrymme och närhet till natur, kanske i kombination med goda pendlingsmöjligheter, är någonting som många eftersträvar.

Vad är det bästa med Eskilstuna?
– Efter att ha bott i Stockholm i tolv år så uppskattar jag närhet väldigt mycket. Det handlar inte bara om närhet till natur, nöje, idrottsanläggningar och familj, utan även närheten till Stockholm. Och när jag flyttade hem igen, så slogs jag av hur mycket som hänt i Eskilstuna sedan jag växte upp under 70- och 80-talet. Jag är inte säker på att alla faktiskt tänker på det och den enorma förflyttning som Eskilstuna faktisk har gjort under de senaste decennierna.

OBS! Kommunikationskonceptet är fritt för alla att använda, i kommunikation vars syfte är att stärka platsen Eskilstuna. På webbplatsen EskilstunaEvolution.se finns det en verktygslåda där man kan få tips och inspiration för hur man kan använda konceptet.