Hallå Peter Wall! #reproduktionavtallrikar

Vi passade på att ta en pratstund med Peter Wall på Mälarplast innan stundande julledighet. Han har under året, tillsammans med kommunen, drivit initiativet Reproduktion av tallrikar, vilket kan sammanfattas som ett lyckat samarbete. Det har funnits ett starkt intresse och incitament för bägge parter att samverka och målen för Mälarplast har sammanfallit med kommunens. 

Berätta kort om dig själv

Peter Wall, 46 år, VD och ägare till Mälarplast, Sveriges grönaste plastföretag.

Vad är initiativet Reproduktion av tallrikar?

Mälarplast har tillsammans med Eskilstuna Kommun drivit ett Vinnovafinansierat projekt med Eva Svensson Myrin från Miljö- & Avfallsbyrån som projektledare med fokus på att skapa ett system för recirkulation av plasttallrikar i exempelvis skolmatsalar.

Berätta mer om processen och resultatet

Vi har simulerat användning, nermalning och nyproduktion av tallrikar i sju cykler med fullgott resultat vilket skulle förlänga livslängden på råvaran till mer än 25 år. Som jämförelse håller en porslinstallrik i genomsnitt bara 2 år i en krävande miljö som en skolmatsal. Projektet har också tagit fram en livscykelanalys som bekräftar plasttallrikens miljövinster. Vi har också sökt godkännande från EFSA (EU’s organ för livsmedelssäkerhet) för processen och att materialet förblir livmedelsgodkänt även vid recirkulation.

Vad händer här närmast?

Vi finslipar nu på ett hyresavtal och kommer sedan att testa systemet. En av Eskilstunas skolor har anmält intresse att agera pilot.

Vad tror du är framgångsfaktorer för ett lyckat samarbete mellan näringsliv och kommun?

Enkla kontaktvägar och ett gemensamt mål att hitta hållbara lösningar – här sammanfaller mitt företags mål med kommunens. Då finns ett starkt intresse och incitament för bägge parter att samverka.

Vad tycker du är det bästa med Eskilstuna?

Vi utmanar och ligger i framkant i miljöfrågorna. Vi har också en stark grund med vassa industriföretag som kan förverkliga idéerna.

Har du några roliga planer framöver?

Vi ska fortsätta utveckla recirkulationsidén. Vi har också en hel del andra projekt på gång med fokus på bioplastmaterial eller återvunnen råvara.

Om du vill veta mer om Reproduktion av tallrikar kan du ta del av slutrapporten info@affarsplaneskilstuna.se eller kontakta peter@malarplast.se 

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.