Hallå Sara Sjöqvist! #energyevolutioncenter

Sara Sjöqvist är näringslivsutvecklare på Eskilstuna kommun. Hon har haft ett särskilt uppdrag att skapa samt utveckla ett energicentrum – och nu blir det strax verklighet. Berätta!

– Den 23 maj slår Energy Evolution Center – Eskilstuna (EEC) upp portarna. Men det har varit ett långsiktigt arbete som startade med att kommunen och Energimyndigheten slog sina kloka ihop om att göra en sådan här satsning. 2017 tog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om att starta ett energicentrum.

Vad är moroten i ditt jobb?

– Att vara med och bygga upp en ny verksamhet!

Vad är tanken och visionen med EEC?

– Målet för EEC är att det ska vara en arena för innovativa lösningar som leder till verklig energiomställning, ökad konkurrenskraft hos företag och som säkrar långsiktig kompetensförsörjning inom energiområdet. Visionen är att blir en mötesplats för personer som är intresserade av eller verkar inom energiområdet och att huset kommer att sprudla av aktiviteter, kreativitet, innovation samt nya samarbeten. Men det gör sig inte av sig självt utan det blir vad vi gör det till – tillsammans.

Läs mer om Saras väg till jobbet och bakgrunden till EEC på: https://bit.ly/3yptgYM         

Mer info finns även på EEC:s hemsida: https://www.energyevolutioncenter.se/