Hallå Sofia och Anders! #TalangEvolution

Sista teamet ut att presentera sig själva och deras evolutionsgrupp är Sofia Larsson, VD Parken Zoo och Anders Wikström, forskare och entreprenör. Var med och engera dig du också!

Berätta lite om er själva och vad ni arbetar med

Anders Wikström (51 år) arbetar som forskare och entreprenör. Mitt forskningsområde är innovation och hur man skapar förutsättningar för innovation i en organisation. Och när vi som forskare utvecklar ny kunskap uppstår det med jämna mellanrum möjligheter att sprida kunskap genom att starta bolag, så det gör jag också. Just nu med ett bolag som heter Prindit där vi mäter och analyserar förutsättningar för välmående, innovation och produktivitet i organisationer.

Sofia Larsson 39 år (snart 40 år i höst) och vd på Parken Zoo.

Ni är båda sammankallande till en evolutionsgrupp – vad innebär TalangEvolution för er?

Anders: Talang-begreppet är svårt och kanske lite problematiskt, men vi vill visa på att ALLA kan utveckla något som kan liknas vid talang bara man lägger ner tiden som krävs. Ibland kan det faktiskt vara en nackdel att tidigt vara talangfull inom ett område, man får då inte förståelsen om det arbete som krävs för att bli enastående inom ett område. Detta syns tydligt inom idrotten, där unga ”talanger” halkar efter när man blir äldre och ”träningsprodukterna” (de ungdomar som tränar mycket för att bli bra) har utvecklats och faktiskt är bättre än ”talangerna”. TalangEvolution för mig handlar om att se till att vi skapar förutsättningar för ALLA att utvecklas inom ett område där de i framtiden kan säga att de har utvecklat sin ”talang”.

Sofia: Vi ska attrahera talanger till Eskilstuna, men också arbeta för att attrahera och skapa utrymme för de talanger vi har i Eskilstuna. Tillsammans i Eskilstuna blir vi många talanger.

Vilka förväntningar har ni på höstens arbete?

S: Mycket förväntansfullt- spännande, inspirerande, lärorikt, utmanande och lyckat.

A: Mina förväntningar är väldigt stora, jag ser framför mig en höst där nya initiativ utvecklas med fokus på individer i Eskilstuna med stor potential att bli morgondagens talanger, där ”talang” står för något som de själva valt att utvecklas inom och bli enastående inom. Våra initiativ skapar förutsättningar för att detta ska hända.

Varför ska man engagera sig i er grupp?

A: För att man ser stor potential hos individer i Eskilstuna men också för att man brinner för att utveckla Eskilstuna. Tillsammans i vår grupp kommer vi jobba för att 1) se, 2) attrahera samt 3) utveckla potential, där fokus är på att skapa rätt förutsättningar att släppa loss den inneboende kraften hos alla.

S: Vi vet att det finns mängder av oupptäckta talanger i Eskilstuna, talanger som inte får blomma ut. TalangEvolution vill attrahera talanger utifrån och tillvarata potentialen hos ALLA invånare genom att driva insikter om individuell talang, där öppenhet och invånarnas olika förutsättningar är viktiga pusselbitar.

Hur ser sommaren ut för er del?

A: Sommartid är kunskapsutveckling för mig, det blir fokus på att skriva artiklar för att publicera forskningsresultat men också att förbereda mig inför hösten genom att träna, vila, umgås och äta rätt mat. Allt för att skapa rätt förutsättningar att orka med höstens inspirerande arbete.

S: Underbar – jag finns på Parken Zoo i sommar!

Skicka ett mejl till stina@affarsplaneskilstuna.se eller maria.lonnerek@eskilstuna.se om du vill engagera dig!

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.