Hållbar tillväxt viktig för Eskilstuna

En central fråga för en kommun är om den växer och attraherar nya innevånare. Jag har tidigare skrivit om platsens attraktion och förändringar i beteendemönster från att människor sökte sig till jobb till att söka sig till en attraktiv rolig plats, men inte så mycket om vikten av nya människor på en plats. Målet för Eskilstuna är att växa med ca 1000 personer per år, ca 1 %, vilket är en hållbar nivå för att hinna med att utveckla förutsättningar för jobb, service, bostäder, skolor och förskolor.

Eskilstuna har växt sedan mitten av 90-talet och i perioder ganska kraftigt över målet, inte sällan påverkat av oroligheter i omvärlden där Eskilstuna har tagit ett stort ansvar. Senaste åren har dock trenden förändrats och vår tillväxt är nere långt under målet. 2022 blev vi endast 325 fler Eskilstunabor. Samtidigt som befolkningsutvecklingen i Eskilstuna är lägre än målet så påverkas vi av en demografisk förändring, andelen yngre och i arbetsför ålder minskar. Genom bättre levnadsvillkor blir vi äldre och äldre. Så gott som alla arbetsgivare i Eskilstuna, privata som offentliga, lyfter fram kompetensförsörjningen som sin största utmaning. Regioner och städer runt om i Sverige genomför kampanjer för att locka människor till sitt område, från andra delar av Sverige men även från andra delar av världen.

Utmaningen vi har i Eskilstuna delar vi med stora delar av Sverige. Varje insats, aktivitet eller förutsättning som stöttar inflyttning eller som syftar till att behålla människor och talanger i Eskilstuna kommer vara helt avgörande för vår framtida utveckling. Här behöver vi alla fundera på vad just jag kan göra? Kan jag erbjuda studenten på universitet en kontakt med framtiden genom extrajobb? Kan jag hjälpa till att ge ungdomarna på gymnasiet en framtidstro i Eskilstuna? Kan jag bidra och delta i samarbeten som handlar om inflyttning till Eskilstuna? Kan jag…? Det här är verkligen en gemensam fråga för alla i Eskilstuna.

Vad har du för tankar och idéer för att vi ska nå en hållbar tillväxt?

Tillsammans för ett växande Eskilstuna.
Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun

(krönika ur Eskilstuna-Kurirens tidning Affärsliv.)