Handla för Eskilstuna

Handla för Eskilstuna vill öka medvetenheten för att handla lokalt i Eskilstunas näringsliv. Oavsett om det handlar om att göra affärer mellan medborgare och företag, mellan företag och företag eller mellan det privata och offentliga.

Initiativet Handla för Eskilstuna har under året kontinuerligt fortsatt med sin kampanj ‘Handla för Eskilstuna’ som syftar till att medvetandegöra de positiva effekterna av lokal handel. Kampanjens mål är att få Eskilstunaborna att känna att deras val gör skillnad. Genom att handla lokalt gör du ett aktivt val att stödja lokalt företagande men också samhället, vilket i sin tur bidrar till en levande och välmående stad.

Projektet och kampanjen Handla för Eskilstuna är ett initiativ sprunget ur Affärsplan Eskilstuna och har sin grund i det unika samarbete kring handeln som pågått mellan Eskilstuna Innerstad, Tuna Park, Gamla staden, Torshälla handel, Ica Maxi, Folkesta och Destination Eskilstuna.

Sen initiativets startades har 9 kampanjfilmer skapats och erhållit finansiering från näringslivet.

Följ Handla för Eskilstuna på Facebook.

Blogg
Handla för Eskilstuna kampanjar vidare

Ett initiativ från 2016.