Handla för Eskilstuna

Vad är detta?

En process inom Eskilstuna kommunkoncern med målsättning att förenkla och förbättra upphandlingsförfarandet för företagare är utvalda fokusområden är

information, anbudsutbildning och förenkla processer. Arbetet genomförs i nära samarbete med näringslivet och leds av Eskilstuna kommuns upphandlingsenhet tillsammans med näringslivsavdelningen.

Målsättning

Att på sikt öka antalet lokala inlämnade anbud.

Hur engagerar vi oss?

Affärsplan Eskilstuna deltar aktivt i UpphandlingsEvolution.

Bra att veta!

Teamet som arbetar med UpphandlingsEvolution är:

Emma Larsson, upphandlingsenheten emma.larsson@eskilstuna.se

Åsa Broberg, upphandlingsenheten asa.broberg@eskilstuna.se

Maria Lönnerek, näringslivsavdelningen maria.lonnerek@eskilstuna.se

Stina Adolfson Kiviaho, näringslivsavdelningen stina.kiviaho@eskilstuna.se