Hjärnsmedjan

Smedstaden Eskilstuna har utvecklats under drygt 350 år med sitt signum som Rademacher tog med sig hit i form av ett nytt sätt att smida järn. Smideskonsten blev även grunden till en industristad, som än idag är vad Eskilstuna förknippas med och profileras som. De senaste 50 åren har Eskilstuna dock inte riktigt följt med i utvecklingen; samtidigt som arbetslöshet, brottslighet och andra sociala problem växt till sig.

Initiativet Hjärnsmedjan syftar till att utveckla Eskilstuna till en framåtriktad, nyskapande och hållbar stad. För att kunna göra det behövs det förståelse för vad som kan skapas proaktivt på lång sikt. Vad kommer till exempel hända med utbildning, jobb och klimat när digitaliseringen slår igenom stort och planeten blir allt varmare? Och hur kommer det i grunden påverka oss som Eskilstunabor?

Hjärnsmedjan bjuder in alla som är intresserade av att vara med och skapa en tankesmedja i och för Eskilstuna. Konceptet är inte utvecklat, det börjar vi göra tillsammans där och då. Uppstartsmötet är på Sparbanken Rekarnes nya mötesplats Valvet, med ingång från hörnet Kungsgatan/Kyrkogatan, den 18/12 kl.13:30-15:00.

Ett initiativ från Kunskapsevolution 2018