Hur är det att driva företag i Eskilstuna?

Varje vår får runt 30 000 företag runt om i Sverige en enkät från Svenskt Näringsliv. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagen uppfattar företagsklimatet i sin kommun.

Har du fått enkäten? Gör din röst hörd! 📣

Vi vill höra vad du tycker. Det är tillsammans med er företagare som vi skapar Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.