In- och medflyttarservice

Engagera näringslivet kring en gemensam process för att attrahera kompetens till Eskilstuna genom ett strategiskt och systematiskt arbetssätt för att marknadsföra Eskilstuna och kompetensförsörja näringslivet.

Förstudien är klar och nästa steg är att tillsätta ett särskilt projekt med start i januari 2019. Detta för att bland annat skapa webbplats, uppdatera och skicka ut välkomstpaket till nyinflyttade (uppdatera det befintliga) samt initiera ett nätverk för intressenter och arbetsgivare.

Parallellt med detta kommer diskussioner föras för att få till en lösning för organisation och finansiering. Dessutom kommer det kommunala bolaget Destination Eskilstuna AB att under 2019 aktivt arbeta för att locka och behålla kompetens till/i Eskilstuna genom olika kampanjer.

Även internt inom Eskilstuna kommun initieras ett nätverk för de funktioner inom kommunkoncernen som är berörd. Vi kommer att bjuda in arbetsgivare till ett första informationsmöte efter årsskiftet för att berätta mer.

Ett initiativ från 2016 som nu är genomfört.