Initiativ

9 Initiativ

1. NYA INITIATIV

(en) attraktiv plats

Nytt

Kontakt: Stina Söderström, Klara Vision & Suzan Östman Bäckman, Eskilstuna kommun & Isabelle Gölles, Eskilstuna Innerstad

Det handlar om​ Platssamverkan. Vi vill skapa en gemensam plattform där allt finns samlat. Det finns inte idag. Innehållet fylls på ett “Wikipedia- inspirerat” tillvägagångssätt, men administreras av en eller flera ansvariga med lokalt engagemang. Här kan du lätt se vilka företag som finns, vilka som söker arbetskraft och vilka som önskar anställning. När vi lyfter fram företagen så ökar den lokala kundkretsen. Det ökar kostnadseffektiviteten och gynnar tillväxten, vilket leder till fler anställningar.

Läs mer..

Copied

Eskilstuna gör TalangEvolution

Nytt

Kontakt: Kajsa Björkman, Randstad & Amelie Eriksson, Eskilstuna kommun & Daniel Andersson, No Money Production & Elin Karlberg, Eskilstuna kommun & Peter Nilsson, DEAB & Anna Arendal, Vassa Budskap & Ylva Skoog, Eskilstuna kommun

Hur uppmärksammar och behåller vi våra talanger i Eskilstuna? Kan vi attrahera talanger utifrån och stärka Eskilstuna som varumärke och därmed bli en attraktivare stad för nya talanger och framgångsrika idéer?

Läs mer..

Copied

Eskilstuna i din hand

Nytt

Kontakt: Helen Strömberg, Turistbyrån & Andreas Gerhardsen, Eskilstuna kommun & Petra Nordström, DEAB & Sara Sjöqvist, Eskilstuna kommun

Med utgångspunkt i den digitala 3D-kartan av Eskilstuna vill vi på ett helt nytt sätt visualisera evenemang som äger rum i staden. Idag pågår ett arbete med att utveckla Eskilstuna kommuns evenemangsguide - vi tänker oss att det är den befintliga evenemangsguiden med dess data som tas om hand och visualiseras i ett större sammanhang. Fler besökare på stadens evenemang ger en roligare stad och ett starkare näringsliv. Ett starkare näringsliv ger fler jobb!

Läs mer..

Copied

Eskilstuna Mentorpool

Nytt

Kontakt: Anna-Lena Backman Eriksson, E-kuriren Tobias Isaksson, Montico & Anna Ulriksson Biderman, MDH & Diana Siwani, Eskilstuna kommun & Joachim Ericsson, Oppeby & Gunilla Munke, Madicon

Eskilstuna Mentorpool öppnar dörrar för outnyttjade kompetenser och talanger. Ett projekt i samverkan mellan Eskilstuna kommun, Arbetsförmedlingen, Mälardalens högskola och det lokala näringslivet.

Läs mer..

Copied

FÖRDEL ESKILSTUNA

Nytt

Kontakt: KONTAKT: LENNART BERG, MÄLARSTADEN LINDA WERTHER ÖHLING, ESKILSTUNA KOMMUN MALTE JANSSONS, JANSSON PROPERTIES

Eskilstuna har många fördelar för ett företag som värdesätter bra lokaler till rimlig kostnad, tillgång till arbetskraft med många nationaliteter och flera språk, en låg personalomsättning, närhet till Stockholm/Mälardalen och en engagerad kommun och högskola som har ett nära samarbete med näringslivet.

Läs mer..

Copied

Kliv in i staden

Nytt

Kontakt: Johan Belking, RISE & Robin Ljunggren Bergström, GIS Eskilstuna kommun & Slawik Misiak, Kommunfastigheter

Ett initiativ att skapa en 3D-applikation för staden Eskilstuna som ska fungera som en plattform för digitaliseringsinitiativ som är i behov av en 3D-modell. Genom applikationen kan exempelvis kommunen och privata fastighetsägare/exploatörer visualisera nya projekt i staden, genomföra trygghetsvandringar med hjälp av VR och visa vart i staden som fastigheter finns till försäljning.

Läs mer..

Copied

Parkeringsplatser

Nytt

Kontakt: Per Lind Forsberg, Digitalera & Micaela Lindborg, Eskilstuna kommun & Magnus Harryson, THISAB & Kirsi Dogan, Eskilstuna kommun

Vore det inte bra att veta om det finns lediga parkeringsplatser INNAN du väljer att åka in i centrum? Datan finns redan idag och visas på digitala anvisningsskyltar som finns vid infarterna till centrum. Den datan ska vi se till att kommunen gör öppen och tillgänglig så att externa aktörer kan använda den till att utveckla kringtjänster.

Läs mer..

Copied

Sveriges matstad 2030

Nytt

V3 - Villa Villekulla

Nytt

Kontakt: Eva Karlsson, BAM Konsult & Elin Malmbom, THISAB & Magnus Dahl, Rinmangymnasiet & Matilde Stavehaug, Eskilstuna Revyn & Sofie Andersson, Experis

V3 handlar om att möta och utveckla personens vilja till arbete, studier eller entreprenörskap. V3 är platsen där individen tillsammans med andra möjliggör sitt nästa steg oavsett startpunkt. Här är det en låg tröskel, öppet för alla och ett bemötande i världsklass. V3 finns synligt både fysiskt och digitalt.

Läs mer..

Copied
11 Initiativ

2. PÅGÅENDE INITIATIV

Affärsplan Landsbygd

PÅGÅR

Kontakt: Anders Kruhsberg,RG Förvaltning och Elin Eriksson Hökärr Bygg

Pilotprojekt för att applicera Affärsplanenidén lokalt på landsbygden. Näshulta är först ut där initiativet har utvecklats.

Läs mer..

Copied

Affärsträning och övningsföretag

Påbörjad

Kontakt: Anna Bergström, ReTuna/ESEM Sofia Bystedt, ReTuna/ESEM Anna Arnerdal, Vassa Budskap

Affärsträning och övningsföretag. Initiativets syfte är att öka nyföretagandet i Eskilstuna. Genom att låta individer få möjlighet till praktisk affärsträning och att öva på att driva företag på riktigt. "Learning by doing" - för att skapa hållbara företag!

Läs mer..

Copied

Bemanningsfrukost

PÅGÅR

Ett initiativ från Arbetsförmedlingen om att korta vägen för arbetssökande ungdomar som är redo att kliva rakt ut i arbete men fastnar i ansökningsprocessen och har svårt att nå ut. Bemanningsfrukosten är öppen för samtliga bemanningsföretag i Eskilstuna.

Läs mer..

Copied

Doorstep

PÅGÅR

Kontakt: Rekar Rebuwar M, Ung Fritid och mötesplatser, Michael Peterson, Sörmlandsidrotten

En ledarutbildning för ungdomar i socialt utsatta stadsdelar. Utbildningen är i tre steg, ett steg i taget mot en dörr som öppnar nya möjligheter för ungdomarna inom idrott och yrkeslivet. A Doorstep helt enkelt.

Läs mer..

Copied

ERUF – Jakten på plasten

PÅGÅR

Kontakt: Riikka Vilkuna, miljö- och samhällsbyggnad, Eskilstuna Kommun

Initiativet Jakten på plasten ämnar kartlägga plastflöden i kommunala inköp och hitta alternativ för fossil plast. Ansökan till ERUF (Regionalfonden) som lämnades in i samverkan med Uppsala, Norrköping och Linköping blev godkänd och projektet sträcker sig fram till år 2020.

Läs mer..

Copied

Eskilstunautmaningen

PÅGÅR

Kontakt: Eskilstuna kommun, Karin Holmberg Lundin,

Eskilstunautmaningen vill öka närheten mellan arbetsgivare och gymnasieungdomar i Eskilstuna, i syfte att få arbetsgivarna att förstå vilken potential för rekrytering som finns bland skolungdomar. Fördjupade relationer mellan gymnasieskola och arbetsgivare leder till minskad arbetslöshet bland ungdomar.

Läs mer..

Copied

Handla för Eskilstuna

PÅGÅR

Kontakt: Isabel Gölles, Eskilstuna Innerstad & Veronica Gustafsson, Tuna Park 

Handla för Eskilstuna vill öka medvetenheten för att handla lokalt i Eskilstunas näringsliv. Oavsett om det handlar om att göra affärer mellan medborgare och företag, mellan företag och företag eller mellan det privata och offentliga.

Läs mer..

Copied

Hjärnsmedjan

PÅGÅR

Kontakt: Thomas Karlsson, Sörmlandsfonden Michael Strandtoft, ATEA Johan Frisk, Eskilstuna kommun Ulf Rehnholm, Eskilstuna Folkhögskola, Annika Oldberg Grillska Gymnasiet, Veronica Haugdahl Eskilstuna kommun.

Initiativet Hjärnsmedjan syftar till att utveckla Eskilstuna till en framåtriktad, nyskapande och hållbar stad. För att kunna göra det behövs det förståelse för vad som kan skapas proaktivt på lång sikt. Vad kommer till exempel hända med utbildning, jobb och klimat när digitaliseringen slår igenom stort och planeten blir allt varmare? Och hur kommer det i grunden påverka oss som Eskilstunabor?

Läs mer..

Copied

Samlas för Eskilstuna

PÅGÅR

Kontakt: Bengt Olof Eskilsson, Eskilstuna Friidrott Karolina Bäck, Eskilstuna Stadsmission Aso Shokrirezaghi, Diskrimineringsbyrån Humanitas Malin Gustafsson, Sörmlandsidrotten Petra Levander, Sportive People Åsa Emilsson, Eskilstuna kommun

Samlas för Eskilstuna vill samordna befintliga nätverk och främja nya nätverk för ökad samverkan kring gemensamma idéer och initiativ. Tillsammans kan vi göra Eskilstuna varmare, tryggare och mer inkluderande för människor i utanförskap. Ju fler vi är som samverkar desto mer kan vi åstadkomma

Läs mer..

Copied

Stadsmässa 2023

PÅGÅR

Kontakt: Kimona Boussard, Tovatt Architects och Anders Kruhsberg, RG Förvaltning och Jonas Karlsson, PQ Projektledning och Marianne Hagman, Eskilstuna kommun

Att genom affärsplanens unika samarbete och gemensamma ansvar, transformera och förtäta delar av vår stad till en utvecklad identitet som attraherar både invånare och besökare samt sätter avtryck in i framtiden.

Läs mer..

Copied

Utveckla Sveriges snabbaste plan- & byggprocess

PÅGÅR

Kontakt: Eskilstuna kommun Kristina Birath, Miljö och samhällsbyggnadsdirektör

Utveckla Sveriges snabbaste plan- & byggprocess. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har ansvar för det strategiska miljöarbetet, infrastruktur, bredband, bostadsbyggande och våra verksamhetsfastigheter. Ett bra samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen är nödvändigt och det gemensamma åtagandet om att genomföra en effektivare stadsbyggnadsprocess har hög prioritet.

Läs mer..

Copied
24 Initiativ

3. GENOMFÖRDA INITIATIV

1000 jobb i Eskilstuna kommun

Klar

Kontakt: Eskilstuna kommun, AMV Arbetsmarknad- och vuxenförvaltningen

Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings-och arbetsmarknadsplatser.

Läs mer..

Copied

Curriculum Vitae - ditt livs lopp!

Klar

Kontakt: , Randstad, ARENA Personal och Adecco

Curriculum Vitae - ditt livs lopp! erbjuder vägledning och verktyg för skolelever under sista året på gymnasiet, med syfte att medvetandegöra ungdomars självbild och vikten av ett personligt varumärke som förberedelse inför framtida arbetsmarknad.

Läs mer..

Copied

Digitala kommunala e-tjänster

Klar

Kontakt: Martina Manneh, digital strateg, Eskilstuna kommun

Att på ett strukturerat sätt ta fram digitala vägar in till kommunens tillstånds- och ansökningsverksamhet. Det ska bli enkelt att som företagare kommunicera med Eskilstuna kommun.

Läs mer..

Copied

Effektivt mentorskap

Klar

Kontakt: Catharina Sundström Larsson, St: Eskils gymnasium

Effektivt metorskap handlar om att skapa empowerment och engagemang i samhället genom goda förebilder och gott mentorskap. Vi vill på ett konkret sätt initiera ett mentorsprogram för 18 nyanlända ungdomar (9 tjejer och 9 killar) där deltagarna matchas med förebilder från näringslivet och offentlig sektor.

Läs mer..

Copied

En väg in

Klar

Kontakt: David Hoffman, Eskilstuna kommun Logistik och Kimona Boussard, Tovatt Architect

En väg in för dig som vill etablera företag eller verksamhet i Eskilstuna. All kompetens kring tillstånd, lediga lokaler, etablerbar mark, bidrag, relevant kompetens/utbildning etc samlat på ett ställe. Enkel hemsida – sökoptimering, tydlighet. Värdskap – rätt person som kontaktperson, internt engagemang, svara upp, vara allert och sälja in. Internt team – snabba processer, resursfördelning och bra team bakom.

Läs mer..

Copied

Energy Evolution Center

Klar

Kontakt: Eskilstuna kommun & Energimyndigheten - Linda Werther Öhling, Projektledare

Starta upp arbetet av Energicentrum (E3) samt möjliggöra för nya verksamheter, jobb och utvecklingen i stadsdelen Väster.

Läs mer..

Copied

Eskilstunas digitala insatsstyrka

Klar

Kontakt: Per Forsberg, Digitalera och Joakim Rutegård, egen företagare IT Nätverket Eskilstuna

Tillsammans med IT-nätverket skapas en insatsstyrka som tar fram ett arbetssätt för att identifiera och kartlägga företags IT- och digitaliseringsmognad. Deltagande företag får tävla om insatsstyrkans hjälp. Genomföra en roadshow med ett team med digitala spetskompetenser. Fallstudierna blir offentliga för att inspirera och hjälpa andra för att inspirera och hjälpa andra företag.

Läs mer..

Copied

Etablering- och ometableringserbjudande

Klar

Kontakt: Näringslivsenheten Eskilstuna kommun, ,

Eskilstuna kommunkoncern behöver stärka näringslivsklimatet så att fler arbetstillfällen skapas och fler kommer i arbete. För kommunens fortsatta tillväxt och utveckling är det därför viktigt att företag vill etablera sig i Eskilstuna. Eftersom företag, i sin beslutsprocess gällande vart de ska etablera sig, ofta är i kontakt med flera kommuner måste Eskilstuna kommun kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt etableringserbjudande med effektiv och hög servicenivå

Läs mer..

Copied

Eventkartan – en del av Affärsplan Eskilstuna

Klar

Kontakt: Näringslivsenheten, Eskilstuna kommun

Samarbete mellan näringslivsaktörerna för näringslivsutveckling, effektivare & tydligare events, och förbättrad samhörighet mot gemensamma mål.

Läs mer..

Copied

FollowYourStar

Klar

Kontakt: , AStar, Arbetsförmedlingen och Destination Eskilstuna i samverkan med Stolt Mat Sörmland.

FollowYourStar är ett utbildningskoncept och resultat av ett samverkansarbete mellan Arbetsförmedlingen Sörmland, Stolt mat Sörmland, AStar och Destination Eskilstuna. FollowYourStar är framtaget för att ta tillvara nyanländas intresse och tidigare erfarenheter av arbete inom restaurang, offentliga kök och grön näring.

Läs mer..

Copied

Företagarnätverket

PÅGÅR

Kontakt: Magnus Lindahl, Östsvenska Handelskammaren & Malin Dalmén, Näringslivsenheten i Eskilstuna

Skapa en brygga mellan näringsliv och Eskilstuna kommuns olika förvaltningar och enheter genom kontinuerliga träffar med agenda utifrån specifika teman. 4-6 träffar/år med varierande teman där näringslivet träffar kommunala tjänstemän & politiker för en dialog om näringslivsutvecklingen i staden.

Läs mer..

Copied

HandelsEvolution

Klar

Kontakt: NLE, Destination Eskilstuna, KS, Eskilstuna Kommunfastigheter

Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna & Torshälla. En fördjupad Handelsanalys utförd samt aktivt arbete pågår.

Läs mer..

Copied

In- och medflyttarservice

Klar

Kontakt: Eskilstuna kommun

Engagera näringslivet kring en gemensam process för att attrahera kompetens till Eskilstuna genom ett strategiskt och systematiskt arbetssätt för att marknadsföra Eskilstuna och kompetensförsörja näringslivet.

Läs mer..

Copied

IT-utbildning

Klar

Kontakt: Fabriksföreningen och Mälardalens Högskola

Initiativet syftar till att skapa ett mer anpassat lokalt utbud av högre utbildning, kopplat till Eskilstunas näringsliv utifrån befintliga och framtida branscher så som IT & Digitalisering.

Läs mer..

Copied

New Bright Future

Klar

Kontakt: Munktell Science Park, Näringslivsenheten Eskilstuna Kommun & SBP

60 nyanlända akademiker matchas med företag i det lokala näringslivet med målsättningen att skapa förutsättningar för arbete & sysselsättning.

Läs mer..

Copied

Paketering av Sörmländska matupplevelser

Klar

Ett samverkansprojekt mellan Destination Eskilstuna, Tuna Trafik och Stolt Mat Sörmland. Målsättningen är att under tidig höst ha en första bokningsbar 'matrundresa' mellan mathantverkare i Eskilstuna, Strängnäs, Flen.

Läs mer..

Copied

RePlast

Klar

Kontakt: Riikka Vilkuna, miljö- och samhällsbyggnad, Eskilstuna Kommun

Ett förprojekt i samverkan med Stiga Sports, Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi & Miljö samt Miljö- och avfallsbyrån. Målsättningarna med projektet har varit flera. För det första har målet varit att tillsammans med plasttillverkarna gå igenom de biobaserade plastmaterial som idag finns på marknaden och att därigenom öka kunskapen om bioplaster.

Läs mer..

Copied

ReProduktion av tallrikar

Klar

Reproduktion av tallrikar är en förlängning av projektet RePlast. ReProduktion – projektet har bedrivits i samarbete med Mälarplast AB. Syftet är att hitta nya affärsmodeller.

Läs mer..

Copied

ReTuna som nav

Klar

Kontakt: Kristina Birath, miljö- & samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna Kommun

Göra ReTuna Återbruksgalleria till noden för cirkulär ekonomi, och återbruk.

Läs mer..

Copied

Samordningsmöte

Klar

Kontakt: Näringslivsenheten & Stadsbyggnadskontoret, Eskilstuna Kommun

När företag ska etablera, utveckla eller förändra sin verksamhet har de möjlighet att boka tid för ett så kallat samordningsmöte.

Läs mer..

Copied

Tillväxtmotorn Besöksnäring

Klar

Kontakt: Gabriella Mast-Weggeman Mälardalens Högskola, Almi i samverkan med Destination Eskilstuna & Eskilstuna Kommun

Erbjuda besöksnäringsföretagare inom området "fyra mälarstäder" ett skräddarsytt affärsutvecklingsprogam i kombination med personlig affärsrådgivning från Almi .Målet är att öka antalet affärssamarbeten och reseanledningar mellan företagare i Eskilstuna och fyra mälarstäder.

Läs mer..

Copied

Training för ledarskap och samarbete

Klar

Kontakt: Affärsplan Eskilstuna

En ledarskapsutbildning framtagen för Affärsplan Eskilstuna med syfte att ge oss värdefulla verktyg för att driva förändring tillsammans. Har genomförts vid två tillfällen och erbjudits gratis till personer som på något vis engagerat sig i arbetet med att ta fram affärsplanen.

Läs mer..

Copied

Väx för Eskilstuna

Klar

Kampanjen #växföreskilstuna initierades av arbetsgruppen TillväxEvolution och vill inspirera företagare att reflektera över ordet tillväxt. En annan målsättning är att skapa en attitydförändring. Genom att förändra attityden kan vi skapa tillväxt. En del företag kan ta stora steg, andra små, men alla är lika viktiga och värdefulla. Och ger många positiva effekter på staden.

Läs mer..

Copied

”Matcha” kompetens

Klar

Kontakt: Veronica Haugdahl, projektledare Eskilstuna kommun och Mirja Saarväli, upphandlingschef Eskilstuna kommun

Säkerställa tillgång på “rätt” arbetskraft / YH-utbildningar. “Matcha” arbetskraft mot näringslivet. Hur kan man inventera behov, ”sälja in” samt skapa YH utbildning/ annan utbildning för nuvarande och kommande resursbehov?

Läs mer..

Copied

Påbörja ditt deltagande här

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.