Inkludering – ett långsiktigt och hållbart arbete

Under året som gått har jag haft förmånen att arbeta med inkludering i Affärsplan Eskilstuna. Jag har pratat med många personer och jag har blivit imponerad av allt som redan görs men också den förändringsvilja som finns att fortsätta utvecklas. Så inleder Frida Hedström, integrationsstrateg på Eskilstuna kommun, sin blogg i samband med att rapporten för 2018 års motion publiceras.

Inkludering i Eskilstuna – ett långsiktigt och hållbart arbete

Under året som gått har jag haft förmånen att arbeta med inkludering i Affärsplan Eskilstuna. Jag har pratat med många personer och jag har blivit imponerad av allt som redan görs men också den förändringsvilja som finns att fortsätta utvecklas.

Genom att systematisera och skapa en modell utifrån det redan påbörjade arbetet med inkludering kan Affärsplan Eskilstuna stärka sin roll som en utvecklande kraft som genom sin breda samverkan mellan Eskilstunas näringsliv, offentlig verksamhet och forskning visar att arbetet med inkludering är positiv för både individer och företag och på lång sikt bidrar till ett mindre segregerat samhälle där fler är delaktiga och tar plats.

Genom Affärsplan Eskilstunas arbete med inkludering skapas nya möjligheter för företag i Eskilstuna att kompetensförsörja och hitta nya anställda för att kunna växa, samtidigt som individer ges möjlighet att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Detta skapar goda effekter för hela samhället där arbetsgivare lättare hittar den kompetens de behöver och fler kommer i arbete. Arbetet skapar på sikt bättre förutsättningar för Eskilstuna att vara en konkurrenskraftig stad som både tar tillvara på tidigare outnyttjad kompetens som finns i staden och samtidigt aktivt arbetar för att attrahera nya talanger till Eskilstuna.

Det som presenteras i sammanställningen är en sammanvägd bild av de observationer vi gjort under året och ska inte läsas som en fullständig bild över läget. Vissa kommer säkert känna igen sig i den bild som presenteras och vissa kommer kanske inte alls känna igen sig. Alla som läser som har tankar om det som skrivits, idéer eller tankar framåt får gärna höra av sig till mig.

Avslutningsvis, vi har arbetat på bred front med inkludering och även om jag varit i kontakt med många så ber jag om ursäkt för alla jag inte hunnit kontakta och till dem som jag missat att svara på mail. Nu är sommaren snart här så jag hoppas jag ska kunna hinna med att svara er alla och sen i höst ta kontakt med er jag inte varit i kontakt med.

Ha en skön sommar!

Rapport_Motion2018_AffärsplanEskilstuna_5juli2019

Registrera dig och bli delaktig i Eskilstunas förändringsresa. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande uppdateringar från det pågående arbetet samt inbjudningar och möjlighet att påverka.